Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Zwrot subwencji otrzymanej z PFR przez średnich przedsiębiorców

21 maja 2020

Realizowany jest Program rządowy wprowadzany na podstawie Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju, w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2. Program zakłada, że podstawowym instrumentem wsparcia finansowego przedsiębiorstw będą subwencje finansowe, z których większa część (do 75% finansowania) będzie bezzwrotna po spełnieniu warunków określonych w Programie.

W przyjętym przez Radę Ministrów programie oraz w zawartych umowach pomiędzy PFR a przedsiębiorcami wskazane zostały sytuacje, w których kwota udzielonej subwencji będzie podlegała zwrotowi.

W 100% kwota subwencji podlega zwrotowi w przypadku:

-zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej albo zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,
– otwarcia likwidacji przedsiębiorcy lub
– otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego,

w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę przez cały okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji będzie on musiał – co do zasady – zwrócić 25% kwoty subwencji.

Procent zwrotu zwiększy się, jeżeli w okresie 12 miesięcy od miesiąca, w którym pierwszy raz powstała strata po 1.02.2020 r. albo od miesiąca, w którym udzielona została subwencja, nie zostanie wykazana strata gotówkowa co najmniej 25%. W takim przypadku dodatkowo trzeba będzie zwrócić jeszcze maksymalnie do 25% kwoty subwencji (taki procent jaki brakuje do straty co najmniej 25%).

Istotnym zagrożeniem jest zmniejszenie stanu zatrudnienia w ciągu pełnych 12 miesięcy od miesiąca kalendarzowego poprzedzającego złożenie wniosku o subwencję. Chodzi o to, żeby średnie zatrudnienie w ciągu tego okresu nie było niższe niż średnie zatrudnienie w 2019 r..

Jeżeli jednak zatrudnienie to spadnie poniżej 50% stanu z 2019 r., to przedsiębiorca będzie musiał dodatkowo zwrócić 25% kwoty subwencji.

Jeżeli zatrudnienie spadnie poniżej 100% stanu z 2019 r. ale będzie wyższe niż 50% tego stanu, to przedsiębiorca dodatkowo będzie musiał zwrócić do 25% kwoty subwencji. Procent ten wylicza się w oparciu o wzór określony w Programie.

Powyższe warunki podlegają badaniu na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej. W praktyce odbędzie się to w 13 miesiącu od uzyskania subwencji.

Tylko przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziom zatrudnienia oraz wykazał stratę gotówkową na sprzedaży większą niż 25% wartości subwencji, może zachować 75% kwoty subwencji w formie bezzwrotnej.

Szerszej informacji udzielają pracownicy Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o..

Ostatnia modyfikacja: 21 maja 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast