Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół/oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy

6 września 2021

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. art 39. – Prawo oświatowe

Zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół/oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy

1. Dzieciom oraz uczniom, których droga z domu do przedszkola, szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza:

– 3 km – w przypadku dzieci 5 i 6 letnich oraz uczniów klas 0-3 szkół podstawowych;

– 4 km – w przypadku uczniów klas 4-8 szkół podstawowych

W aktualnym stanie prawnym obowiązek dowozu jest nałożony na gminę tylko wtedy, gdy uczniowie uczęszczają do szkoły obwodowej. W przypadku wyboru szkoły, która nie jest szkoła obwodową, ustawa nie nakłada na gminę obowiązku organizacji transportu bądź pokrycia kosztów przejazdu do takiej szkoły.

Link do wniosku: wniosek o dowóz – plik .PDF (Adobe Reader)

Zwrot kosztu dowozu uczniów niepełnosprawnych

Gmina spełnia obowiązek dowozu uczniów niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

Link do wniosku: Wniosek dowóz uczniów niepełnosprawnych – plik .PDF (Adobe Reader)

Wnioski są do pobrania na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Wierzchosławice oraz w pok. 46

Termin składania wniosków upływa 15 września br.

Osoba do kontaktu: Andrzej Stec – 14 6319039

Ostatnia modyfikacja: 6 września 2021

Komentowanie jest wyłączone.