Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Zimowe utrzymanie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich – najważniejsze informacje

29 listopada 2019

Szanowni Państwo! Informujemy, że uwagi dotyczące odśnieżania dróg należy zgłaszać pod odpowiednimi numerami telefonów.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Koordynację zimowego utrzymania dróg gminnych prowadzi Urząd Gminy w Wierzchosławicach

 • telefon dyżurny: tel. Kom. 601 522 854CAŁODOBOWO
 • koordynator zimowego utrzymania dróg – Inspektor Józef Górowski – tel. 14 6319017
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Koordynację zimowego utrzymania dróg powiatowych prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach 8, 33 – 113 Zgłobice.

 • telefon dyżurny: tel. kom. 501 799 432  – CAŁODOBOWO
 • 14 6741 230 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00
 • 14 6787 050 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00
 • koordynator zimowego utrzymania – Dyrektor PZD Leszek Łątka – tel. 14 674 12 30, 14 678 70 50
Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej 975

Prowadzenie dyżurów i koordynacja zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie odbywa się w siedzibie Rejonu – przy ul. Ostrogskich 5a. Dyżury pełnione są CAŁODOBOWO.

 • telefon dyżurny ZUD:
  14 6219 843, fax: 14 6211 754 wew. 24, tel. kom. 572 720 300
 • telefon dyżurny ZUD w ZDW Kraków:
  12 4465 855, fax: 12 6379 492, tel. kom. 609 703 392

Przypominamy także, że zgodnie z art. 5. ust 1. pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach–właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Ostatnia modyfikacja: 29 listopada 2019

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast