Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Zebranie Wiejskie w sołectwie Sieciechowice – 20 września 2022 roku – 19:00

19 września 2022

Sołtys wsi Sieciechowice wraz z Radą Sołecką zaprasza mieszkańców wsi Sieciechowice na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się dnia 20 września 2022 (wtorek) o godzinie 19:00 w Domu Kultury w Sieciechowicach.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Zatwierdzenie porządku zebrania.
  3. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy Wierzchosławice.
  4. Informacja z wykonania funduszu sołeckiego za rok 2022.
  5. Przedstawienie wniosków dotyczących wykorzystania funduszu sołeckiego w 2023 roku.
  6. Dyskusja.
  7. Podjęcie uchwały wskazującej przedsięwzięcia funduszu sołeckiego w 2023 roku.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zakończenie zebrania.

PS. Wnioski dotyczące wykorzystania funduszu sołeckiego mogą zgłaszać: sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Wniosek musi zawierać przedsięwzięcie (cel), oszacowanie kosztów i uzasadnienie.

Ogłoszenie o Zebraniu w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,a,2161199,zebranie-wiejskie-20-wrzesnia-2022-r-1900-podzial-funduszu-soleckiego-2023sieciechowice.html

Ostatnia modyfikacja: 19 września 2022

Komentowanie jest wyłączone.