Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Zebranie Wiejskie w sołectwie Rudka – 20 września 2022 r. – 18:00

19 września 2022

Sołtys i Rada Sołecka serdecznie zapraszają mieszkańców wsi Rudka na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 20.09.2022r. tj. wtorek godz. 18.00 w Domu Ludowym w Rudce.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji funduszu sołeckiego za rok 2022.
  4. Przedstawienie propozycji podziału funduszu sołeckiego sołectwa Rudka na rok 2023.
  5. Głosowanie nad przedstawionymi propozycjami funduszu.
  6. Wnioski do budżetu UG na rok 2023.
  7. Przeprowadzenie prelekcji w sprawie prawidłowej segregacji odpadów.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie zebrania.

Ogłoszenie o Zebraniu w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,a,2161392,zebranie-wiejskie-20092022-r-1800-podzial-funduszu-soleckiego-2023-r-i-prelekcja-w-sprawie-prawidlow.html

Ostatnia modyfikacja: 19 września 2022

Komentowanie jest wyłączone.