Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Zebranie Wiejskie w sołectwie Ostrów – 25 września 2022 r. – 17:30

21 września 2022

Sołtys wraz z Radą Sołecką zapraszają mieszkańców wsi Ostrów na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 25.09.2022 roku o godzinie 17:30 w Świetlicy Wiejskiej w Ostrowie.

Porządek Zebrania:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór protokolanta Zebrania.
  3. Przyjęcie porządku Zebrania.
  4. Podział funduszu sołeckiego na rok 2023.
  5. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
  6. Zakończenie Zebrania.

Ogłoszenie o Zebraniu w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,a,2162985,zebranie-wiejskie-25-wrzesnia-2022-1730-podzial-funduszu-soleckiego-na-rok-2023-ostrow.html

Ostatnia modyfikacja: 21 września 2022

Komentowanie jest wyłączone.