Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Zebranie Wiejskie w Rudce

4 września 2020

We wtorek w Rudce odbyło się Zebranie Wiejskie. W spotkaniu uczestniczył wójt gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz, który zaprezentował zamierzenia inwestycyjne samorządu.

Głównymi punktami wtorkowego spotkania było uchwalenie zmian w tegorocznym funduszu sołeckim oraz uchwalenie zadań przewidzianych do realizacji w przyszłym roku. 

Podczas zebrania głosami mieszkańców wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół zbiornika w Rudce wraz z kosztorysem w kwocie 10 000,00 zł zamieniono na wykonanie mapy do celów projektowych zbiornika wraz z terenem przyległym oraz czyszczenie zbiornika wodnego za Domem Ludowym.

Mieszkańcy jednogłośnie przegłosowali na co w przyszłym roku będą przeznaczone pieniądze z funduszu sołeckiego.

Lista przegłosowanych zadań:

  1. Koszenie terenów zielonych oraz bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie sołectwa Rudka oraz zakup niezbędnych części do kosiarki spalinowej w kwocie 5 000,00 zł
  2. Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania zbiornika wodnego w Rudce w kwocie 15 000,00 zł
  3. Opłacenie rachunków za media w Domu Ludowym w sołectwie Rudka w kwocie 2 000,00 zł
  4. Opłata strony internetowej sołectwa Rudka w kwocie 500 zł
  5. Malowanie pomieszczeń Domu Sportu (ogólnodostępny) w kwocie 5 000,00 zł
  6. Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Rudce w kwocie 9 261,31 zł

Z kolei wójt gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz omówił inwestycje realizowane w gminie ze szczególnym uwzględnieniem Rudki. W tej miejscowości w tym roku wykonano modernizację drogi gminnej w przysiółku Partyń (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych), podpisano umowę na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Bobrownik Małych. Gmina Wierzchosławice pozyskała także pieniądze na głęboką termomodernizację miejscowej szkoły. Koszt tego zadania to blisko 2 miliony złotych. W trakcie realizacji jest z kolei renowacja zbiornika małej retencji tzw. Bani.

 

Ostatnia modyfikacja: 4 września 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast