Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Zebranie Wiejskie w Mikołajowicach

12 września 2021

W Mikołajowicach odbyło się Zebranie Wiejskie. Podczas tego spotkania podzielono Fundusz Sołecki na 2022 rok oraz dokonano zmian w tegorocznym Fundusz. W spotkaniu wziął udział wójt gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz.

 

Sołectwo Mikołajowice w przyszłym roku będzie dysponować kwotą 43 287,10 zł. Uczestnicy zebrania przegłosowali następujący podział środków.

Podział  Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mikołajowice na 2022 r. :

  1. Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mikołajowice –  kwota 27 500,00 zł, ponieważ nie udało się tego zadania zrealizować w 2021 r.
  2. Utrzymanie terenów zielonych oraz placów zabaw – 8 000,00 zł , w tym:

– wynagrodzenie pracownika,

– paliwo i olej do kosiarek,

– żyłka do wykaszarek,

– naprawy kosiarek,

– środki ochrony roślin i nawozy.

  1. Rozwój kultury fizycznej i sportu, organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych (w tym punkcie się mieści organizacja memoriału śp. Władysława Kocąba – wieloletniego działacza klubu) – 2 000 zł,
  2. Dofinansowanie uroczystości – Apel poległych w Mikołajowicach – 1 200,00 zł,
  3. Utrzymanie Domu Ludowego w Mikołajowicach – 1 400,00 zł,
  4. Utrzymanie i obsługa strony internetowej Sołectwa Mikołajowice – 500,00 zł,
  5. Zakup książek do biblioteki w Mikołajowicach – 500,00 zł,
  6. Organizacja Dnia Dziecka i Pikniku Rodzinnego wraz ze Szkołą Podstawową Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach – 2 187,10 zł

Kolejnym punktem zebrania była zmiana uchwały w Funduszu Sołeckim na 2021 r. – poddano głosowaniu następujące wnioski, tj. przełożenie środków finansowych                                  z dofinansowania do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mikołajowice w kwocie 27 000 zł na:

1. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr K 202556 w miejscowości Mikołajowice po drugiej stronie „Peugeota” – kwota 27 000 zł

2. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr K 202555 Mikołajowice – Sierakowice – kwota 27 000 zł

Podczas zebrania wójt gminy zaprezentował informacje na temat inwestycji realizowanych przez samorząd, wytłumaczył powody zmiany stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zachęcił mieszkańców do szczepienia się przeciw COVID-19.

Ostatnia modyfikacja: 20 września 2021

Komentowanie jest wyłączone.