Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Zebranie Wiejskie w Mikołajowicach

7 września 2020

Podział pieniędzy w ramach przyszłorocznego funduszu sołeckiego był głównym punktem zebrania wiejskiego, które odbyło się w minionym tygodniu w Mikołajowicach. W spotkaniu uczestniczył wójt gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz. 

W przyszłym roku sołectwo Mikołajowce będzie miało do dyspozycji ponad 40 tys. zł., czyli jest to zdecydowany wzrost budżetu w porównaniu do roku bieżącego.

Mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego jednogłośnie zdecydowali, że przeznaczą pieniądze na następujące cele:

  1. Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mikołajowice – 27 000,00 zł
  1. Utrzymanie terenów zielonych oraz placów zabaw – 7 500,00 zł, w tym:

wynagrodzenie pracownika – 5 000,00 zł,

paliwo i olej do kosiarek1 200,00 zł,

żyłka do wykaszarek – 300,00 zł,

naprawy kosiarek – 800,00 zł,

środki ochrony roślin, nawozy – 200,00 zł,

  1. Rozwój kultury fizycznej i sportu , organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych – 2 000,00 zł (w tym organizacja memoriału śp. Władysława Kocąba – wieloletniego działacza klubu)
  2. Dofinansowanie uroczystości – Apel poległych w Mikołajowicach – 1 200,00 zł
  3. Utrzymanie Domu Ludowego w Mikołajowicach – 1 000,00 zł (opłata za prąd i media, które zostaną zużyte)
  4. Utrzymanie i obsługa strony internetowej Sołectwa Mikołajowice – 500,00 zł
  5. Organizacja Dnia Dziecka i Pikniku Rodzinnego wraz ze Szkołą Podstawową Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach – 1 064,30 zł

 

Podczas spotkania wójt gminy Wierzchosławice zaprezentował mieszkańcom informacje dotyczące realizowanych inwestycji oraz przyszłych zamierzeń samorządu. Przypomnijmy, że w tym roku najważniejszym zadaniem zrealizowanym w Mikołajowicach było dokończenie budowy chodnika biegnącego od centrum tej miejscowości do drogi krajowej nr 94. Inwestowano także w miejscową szkołę. Gmina Wierzchosławice otrzymała kwotę 73 950,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Mikołajowicach w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia, geografia. Uzyskane fundusze pozwolą na stworzenie w SP w Mikołajowicach nowoczesnych pracowni: biologiczno-geograficznej i chemiczno-fizycznej.

 

Ostatnia modyfikacja: 7 września 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast