Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Zebranie Wiejskie w Łętowicach

15 września 2020

Kolejną miejscowością, w której już odbyło się zebranie wiejskie są Łętowice. W spotkaniu uczestniczył wójt gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz, który zreferował przybyłym mieszkańcom informacje na temat realizowanych i planowanych inwestycji oraz odpowiadał na zadane z sali pytania. 

Podczas zebrania mieszkańcy zaktualizowali wydatki tegorocznego funduszu sołeckiego. Przeniesiono kwotę 4000 zł  przeznaczoną na pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej na: wykonanie tablic sołectwa Łętowice – 900 zł, zakup drzwi do remizy strażackiej OSP w Łętowicach – 1200 zł, konserwację ogrodzenia, oraz doposażenie placu zabaw w Łętowicach – 1124,79 zł oraz zakup książek do biblioteki wiejskiej w Łętowicach – 775,21 zł.

 

Decyzją mieszkańców uchwalono zadania z fundusz sołectwa Łętowice na 2021 rok. W przyszłym roku fundusz ten będzie większy  iwyniesie 40264,30 zł.

Lista zadań przewidzianych do realizacji w przyszłym roku:

  1. Zadania remontowe, cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w Łętowicach wraz ze żwirowaniem – 13 000 zł
  2. Opłata kosiarza terenów wiejskich w Łętowicach – 3500 zł
  3. Zakup akcesoriów do koszenia oraz naprawy i remonty – 1700 zł
  4. Zakup kosiarki jezdnej – 2000 zł
  5. Utrzymanie monitoringu placu zabaw, fontanny oraz naprawy bieżące – 1564,30 zł
  6. Wykonanie 5 tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Łętowice – 6000 zł
  7. Remont urządzeń na placu zabaw w Łętowicach – 6400 zł
  8. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej – 4600 zł
  9. Zakup trawy tarasowej do Domu Ludowego w Łętowicach -1500 zł

Łącznie daje to kwotę 40 264,30 zł

Podczas zebrania wójt Andrzej Mróz zaprezentował plany inwestycyjne samorządu gminnego. Wśród zadań jest remont drogi gminnej w Łętowicach w przysiółku Bardyjówek, na który samorząd pozyskał dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja otrzymała dofinansowanie na poziomie 60%. Droga ta jest aktualnie w kiepskim stanie. Remont tego krótkiego, półkilometrowego odcinka wyceniany jest na 370 tys. zł. 

 

Ostatnia modyfikacja: 15 września 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast