Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Gosławice

10 czerwca 2021

W piątek (03.06) w remizie OSP Gosławice odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Podczas tego spotkania dotychczasowy zarząd OSP otrzymał absolutorium oraz wybrano władze jednostki na nową kadencję.

Spotkanie rozpoczęto od powitania przybyłych druhów oraz zaproszonych gości. Kolejnym punktem zebrania był wybór przewodniczącego zebrania. Następnie po przedstawieniu sprawozdań z działalności za rok 2020, sprawozdania finansowego oraz Komisji Rewizyjnej, odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami, po której przystąpiono do głosowania nad absolutorium dla Zarządu. W głosowaniu jawnym Zarząd uzyskał absolutorium.

Kolejnym punktem zebrania były wybory nowego zarządu, komisji rewizyjnej, delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Nowy Zarząd OSP w Gosławicach:

Prezes Rafał Kwapniewski

Wiceprezes Janusz Madej

Naczelnik Wojciech Rzepski

Zastępca Naczelnika Jacek Skóra

Sekretarz Ewa Górczyk

Skarbnik Małgorzata Kowal

Gospodarz Grzegorz Cichy

Komisja rewizyjna

Przewodniczący Jakub Gdowski

Sekretarz Tomasz Gdowski

Członek Przemek Krzak

Ostatnia modyfikacja: 10 czerwca 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast