Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Zawieszenie bezpłatnych porad prawnych w Gminie Wierzchosławice

16 marca 2020

Starostwo Powiatowe w Tarnowie tymczasowo zawiesza od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej we wszystkich punktach zlokalizowanych w Powiecie Tarnowskim. Od tego dnia udzielanie bezpłatnych porad prawnych będzie odbywać się telefonicznie i/lub za pomocą adresu e-mail. Osoby uprawnione, aby skorzystać z takiej formy pomocy zobowiązane są przed uzyskaniem porady prawnej złożyć wniosek o poradę na odległość, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu.

Wypełniony wniosek należy przesłać:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: poradyprawne@powiat.tarnow.pl (skan lub zdjęcie) lub
  • za pośrednictwem operatora pocztowego (Starostwo Powiatowe w Tarnowie Wydział Rozwoju Powiatu, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów) lub
  • za pomocą faksu na numer telefonu: +48 146883327

Stosowny wniosek znajduje się do pobrania w BIP Starostwa Powiatowego w Tarnowie pod adresem https://bip.malopolska.pl/sptarnow,m,328232,realizowane-uslugi.html. Wniosek można także uzyskać pisząc na adres e-mail: poradyprawne@powiat.tarnow.pl

Więcej informacji na temat funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać w Wydziale Rozwoju Powiatu pod numerem telefonu +48 146883327, e-mail: poradyprawne@powiat.tarnow.pl

Porady i pomoc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość mogą być świadczone okresowo na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ostatnia modyfikacja: 16 marca 2020

Komentowanie jest wyłączone.