Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Wierzchosławice do składania wniosków na wymianę źródeł ciepła na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe!

2 września 2022

          

       W związku z realizacją projektu pn.:

„Ochrona powietrza w Gminie Wierzchosławice  poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4, Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Podziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR 

Zapraszamy

Mieszkańców Gminy Wierzchosławice

 do składania wniosków na

wymianę źródeł ciepła na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe.

Ponadto informujemy, że pierwszeństwo udziału będą miały osoby znajdujące się na Liście Wnioskodawców,  które z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc nie skorzystały z dotacji na wymianę pieca z poprzedniego  projektu.

 

Więcej informacji na temat PROJEKTU I NABORU

można uzyskać pod  numerem telefonu:  ( 14 ) 631 90 48      ( 14 ) 631 90 19

Ostatnia modyfikacja: 2 września 2022

Komentowanie jest wyłączone.