Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Zagłosuj na projekt z Wierzchosławic w ramach BO Małopolska – TAR7 „ATRAKCYJNE WAKACJE NA WSI”

5 września 2019

Zwracamy się z uprzejma prośbą do wszystkich mieszkańców i sympatyków Gminy Wierzchosławice o oddanie głosu na nasz projekt pn. „Atrakcyjne wakacje na wsi” – TAR7 w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
Nasz projekt jest z 1 z 37 zadań dopuszczonych do głosowania w Subregionie Tarnowskim, dlatego apelujemy o pełną mobilizację i głosowanie, gdyż każdy głos jest WAŻNY i może przechylić szalę zwycięstwa.

Jedna osoba może zagłosować tylko na 1 zadanie z subregionu, w którym mieszka. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec, który skończył 16 lat. Głosowanie odbędzie się od 9 do 30 września 2019 r.

Na czym polega nasz projekt?
Głównym celem zadania jest uatrakcyjnienie form spędzania czasu wolnego podczas wakacji dzieciom na wsi z terenu powiatu tarnowskiego w 2020 roku. Zadanie polega na zorganizowaniu półkolonii letnich dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat zamieszkujących tereny wiejskie. Jego realizacja odpowiada na problem jakim jest utrudniony dostęp dzieci ze wsi do zorganizowanej oferty zajęć podczas letniego wypoczynku oraz zapewnienie opieki dzieciom rodziców pracujących. Warto zagłosować na to zadaniegdyż jego przeprowadzenie umożliwi dzieciom zamieszkującym tereny wiejskie bezpłatny udział w szerokiej gamie atrakcyjnych zajęć w ramach półkolonii letnich, będzie promować zdrowe nawyki spędzania wolnego czasu, umożliwi godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Zadanie koncentruje się głownie na szeroko pojętej aktywizacji dzieci poprzez krzewienie kultury fizycznej, sport. W ramach zajęć sportowych zaplanowano: piłkę nożną, tenis ziemny, jazdę konną, siatkówkę plażowa, koszykówkę, tenis stołowy, jazdę gokartem, freesbee – naukę rzutów oraz grupowe rozgrywki sportowe w rożnych formach.
Ponadto zadanie zawiera ciekawą ofertę zajęć edukacyjnych tj.: robotykę, zajęcia plastyczne i warsztaty podróżnicze oraz kulturalnych: wyjścia do kina, muzeum, zajęcia muzyczno-taneczne. W ramach zadania zostaną zorganizowane 2-tygodniowe półkolonie letnie dla dzieci nasycone atrakcyjną oferta spędzania czasu wolnego podczas wakacji. Dodatkowo zostaną uatrakcyjnione wycieczkami krajoznawczo-rekreacyjnymi na terenie Województwa Małopolskiego. W ramach zadania przewidziano dla każdej grupy 2 wycieczki dostosowane do ich indywidualnych potrzeb m.in. do: Kopalni Soli „Wieliczka”, Krakowa, Parku Ruchomych Dinozaurów w Zatorze, Bochni itp. O dokładnym miejscu wycieczki zdecydują dzieci, będą mogły również same zaproponować inne miejsca do odwiedzenia.

Do kogo jest skierowany?
Adresatami zadania będą dzieci zamieszkujące tereny wiejskie powiatu tarnowskiego

Gdzie będzie realizowany? Jaki jest obszar oddziaływania zadania?
W gminie Wierzchosławice – Centrum Kultury Wsi Polskiej; wyjazdy – powiat tarnowski i miasto Tarnów; wycieczki – Województwo Małopolskie;
Adresaci zadania będą pochodzić z terenu całego powiatu tarnowskiego.
Obszar oddziaływania– województwo małopolskie (promocja projektu)

Jak można zagłosować?
Zagłosować można na 3 sposoby:

  • przez internet – poprzez stronę internetową https://www.bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie  (Wybierz zadanie: Atrakcyjne wakacje na wsi, TAR7, Subregion Tarnowski)
  • wypełniając kartę do głosowanie w formie papierowej i wrzucając ją do jednej z 26 stacjonarnych urn.
    Tegoroczną kartę do głosowania można pobrać tutaj: karta_do_glosowania_z nr zadania_TAR7
    Najbliższe miejsce, w których będzie dostępna urna na terenie Subregionu Tarnowskiego to Agenda zamiejscowa UMWM, Tarnów, al. Solidarności 5-9;
    Pełna lista miejsc dostępna jest na stronie www.bo.malopolska.pl
  • korespondencyjnie, poprzez przesłanie wypełnionej karty do głosowania na adres urzędu marszałkowskiego lub jednej z jego agend zamiejscowych. W tym przypadku o ważności głosu decyduje data wpływu do urzędu.

Ostatnia modyfikacja: 11 grudnia 2019

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast