Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

XXVII sesja Rady Gminy Wierzchosławice [ZDJĘCIA]

24 września 2020

W Urzędzie Gminy Wierzchosławice trwa sesja Rady Gminy. Podczas dzisiejszego posiedzenia radni podejmą decyzję w sprawie zmian budżetowych.

 

1. Otwarcie XXVII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Nr XXV i XXVI.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej oraz realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/179/2020 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Wierzchosławice, nie stanowiących jej wyłącznej własności.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2020 Nr XVII/124/2019 r. Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchosławice na lata 2020-2032 przyjętej uchwałą Nr XVII/125/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wierzchosławice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wierzchosławice, w roku szkolnym 2020/2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/136/2020 z dnia 27 lutego 2020 r w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Bogumiłowicach.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na te zapytania.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Wierzchosławice

Ostatnia modyfikacja: 24 września 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast