Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

XVIII Sesja Rady Gminy Wierzchosławice – relacja

30 stycznia 2020

W dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy w Wierzchosławicach (sala konferencyjna, I piętro) odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Wierzchosławice.

Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Paweł Dąbrowski. Rada Gminy Wierzchosławice przyjęła sprawozdania ze swojej  działalności za 2019 r. oraz sprawozdania z działalności komisji stałych: Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Statutów, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej – za 2019 rok.

Zostały podjęte następujące uchwały:

  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice „Zawrocie” – ETAP A.
  • w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
  • w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Wierzchosławice.
  • w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wierzchosławice na lata 2020 – 2025.
  • w sprawie przyjęcia od Powiatu Tarnowskiego zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni wzdłuż drogi powiatowej nr 1347 K Mikołajowice – Bogumiłowice w m. Mikołajowice – Etap IV”.
  • w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa połączenia węzła autostrady A-4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie”

Ostatnia modyfikacja: 31 stycznia 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast