26 września 2019 r. odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Wierzchosławice podczas której:

  1. Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Piotr Waręcki wręczył rodzicom srebrne medale ,,Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Srebrne medale zostały nadane rodzicom, którzy wychowali co najmniej trójkę dzieci na wzorowych żołnierzy. Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak nadał medale w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej Państwu: Barbara CURYŁO, Cecylia i Stanisław KWIECIEŃ, Cecylia i Gustaw KĘDZIOR, Grażyna MIREK, Emilia NAJDAŁA, Danuta WYCYKAŁ. Wójt Gminy Wierzchosławice wręczył uhonorowanym mieszkańcom kwiaty i upominki. Wydarzenie miało podniosły i uroczysty charakter oraz przyczyniło się do promocji postaw pro obronnych.
  2. Rada Gminy Wierzchosławice podjęła następujące uchwały w sprawie:
  • powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego;
  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2019 Nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r;
  • zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchosławice na lata 2019-2032 przyjętej uchwałą Nr VI/34/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r.
  • przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogumiłowicach.

Ponadto Rada Gminy Wierzchosławice wyraziła zgodę na przekazanie działki w miejscowości Wierzchosławice na rzecz Powiatu Tarnowskiego, z przeznaczeniem na budowę parkingu obok Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wierzchosławicach-Dwudniakach.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony