W czwartek, 30 maja 2019 r., odbyła się X sesja Rady Gminy Wierzchosławice. Podjęto uchwały:

  1. W sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego (pneumokoki),
  2. W sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego (HPV),
  3. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2019 Nr VI/35/2019 rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Giny Wierzchosławice na lata 2019-2032.

Rada Gminy podjęła również uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Wierzchosławicach.

Link do filmu z X SESJI Rady GMINY

Kilka zdjęć z sesji:

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony