Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Wznowienie rekrutacji na bezpłatne szkolenia komputerowe

8 czerwca 2020

Gmina Wierzchosławice informuje, że od 8.06.2020 r. zostaje wznowiona 4 edycja rekrutacji do mikroprojektu pn. „Internet i MY – rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Wierzchosławice” zawieszona z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID -19).

Rekrutacja na bezpłatne szkolenia komputerowe będzie prowadzona do 16.06.2020 r.

W ramach 4 edycji rekrutacji prowadzony jest nabór uczestników/uczestniczek na 3 bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach 3 modułów tematycznych:

  • „Moje finanse i transakcje w sieci”- 1 grupa
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)” – 1 grupa
  • „Kultura w sieci” – 1 grupa

Rekrutacja jest prowadzona na każde szkolenie oddzielnie. Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy – mieszkańców gminy Wierzchosławice powyżej 25 roku życia.

Szkolenia będą prowadzone w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i dostarczenie ich do biura projektu osobiście, pocztą lub e-mailem (skan). Biuro mikroprojektu tj. pok. 2 w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, Wierzchosławice 550, 33-122 Wierzchosławice, tel. (14) 631-90-19, czynne w godzinach pracy urzędu.

Osoby zgłaszające się do biura mikroprojektu proszone są o zachowanie szczególnych środków ostrożności zgodnie z obecnie obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi (osłona ust i nosa, dezynfekcja dłoni, zachowanie dystansu).

Poniżej zamieszczamy aktualne dokumenty rekrutacyjne wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 5 czerwca 2020 r. /Zarządzenie.101.2020.2020-06-05/

Regulamin rekrutacji i udziału w mikroprojekcie

Załączniki do Regulaminu /Pliki pdf do druku/

Załącznik nr 1- Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. zamieszkania i nie brania udziału w analogicznych projektach w innych Gminach

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ON

Załącznik nr 5 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego

Załącznik nr 6 -Deklaracja udziału w mikroprojekcie

Załącznik nr 7 – Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020

Mikroprojekt pn. „Internet i MY – rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Wierzchosławice” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Ostatnia modyfikacja: 8 czerwca 2020

Komentowanie jest wyłączone.