W związku z intensywnymi opadami deszczu oraz podnoszącym się poziomem wody w rzece Dunajec potokach Ulga i Czernawa oraz wprowadzeniu pogotowia przeciwpowodziowego kontynuowane jest patrolowanie wałów, śluz oraz wszystkich cieków wodnych na terenie Gminy realizowane przez jednostki OSP.

Na potoku Ulga w rejonie Kopalni Gazu Ziemnego w m. Wierzchosławice umocniono wał workami z piaskiem w miejscach jego osłabienia i wyrw w wale.
Osoby mieszkające w międzywalu Dunajca w m. Bobrowniki Małe, zostały poinformowane o podnoszącym się stanie wód rz. Dunajec.

Woda z potoków które mają ujście do stawów i rz. Dunajec nadal spływają z terenu Gminy, poziom Ulgi poniżej korony wałów.
Wszystkie jednostki OSP są postawione w podwyższony stan gotowości, ustalone dodatkowe sposoby alarmowania, oraz zadania – patrolowanie wałów, rzek i potoków na terenie Gminy.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony