Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Wyniki rekrutacji do projektu pn. „Publiczny Żłobek w Bogumiłowicach”

27 lutego 2020

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do projektu pn.: „Publiczny Żłobek w Bogumiłowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym” zostało zakwalifikowanych 20 osób, w tym 4 osoby bezrobotne lub bierne zawodowo i 16 osób pracujących.

Poniżej lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie i lista rezerwowa.

Ostatnia modyfikacja: 2 marca 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast