Notatka służbowa

Z wynikami konsultacji społecznych w sprawie „Zmiany granic administracyjnych i odłączenia względem linii kolejowej południowej części sołectwa Kępa Bogumiłowicka od terytorium Gminy Wierzchosławice, i włączenia tej części do Gminy Miasta Tarnowa” przeprowadzonych w terminie od dnia 8 listopada do dnia 15 listopada 2017r.

W konsultacjach wzięli udział mieszkańcy Kępy Bogumiłowickiej posiadający w dniu ich przeprowadzenia czynne prawo wyborcze. Mieszkaniec mógł wypełnić tylko jedną ankietę.

Rozliczenie formularzy ankietowych:

  • Liczba ankiet złożonych: 87 szt.
  • Liczba ankiet ważnych: 87 szt.

Ustalenie wyników konsultacji:

Na pytanie: „Czy wyraża Pan/Pani zgodę na zmianę granic administracyjnych względem lini kolejowej i odłączenie południowej części sołectwa Kępa Bogumiłowicka od terytorium Gminy Wierzchosławice i włączenia tej części do Gminy Miasta Tarnowa” –

  • na TAK zagłosowało: 21 mieszkańców
  • na NIE zagłosowało: 66 mieszkańców

w tym z południowej części Kępy Bogumiłowickiej:

  • na TAK zagłosowało: 21 mieszkańców
  • na NIE zagłosowało: 52 mieszkańców

Notatkę sporządziła: Anna Ogar

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony