Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Wierzchosławice

15 czerwca 2022

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 t.j. ze. zm.) Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do zbycia w trybie bezprzetargowym, poprzez wniesienie jej jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki SIM Małopolska Sp. z o.o., nieruchomość położoną w Gminie Wierzchosławice, obręb Wierzchosławice.

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 137/20

Księga Wieczysta: TR1T/00031499/6

Powierzchnia nieruchomości [ha]: 0,4756

Przeznaczenie w planie (studium): Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Cena wywoławcza [zł]: 257 146,00 zł + 23% VAT

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami – 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Termin wywieszenia wykazu: od dnia: 15.06.2022 r. do dnia: 06.07.2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Ostatnia modyfikacja: 15 czerwca 2022

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast