Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Bogumiłowice

24 listopada 2021

ZARZĄDZENIE NR 226/2021 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem 199/1 położonej na terenie Gminy Wierzchosławice w obrębie Bogumiłowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 – t.j. ze zm.), art. 25 ust 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze. zm.), uchwały nr VIII/54/03 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wierzchosławice oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata (ze. zm.) Wójt Gminy Wierzchosławice zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowaną nieruchomość położoną w Gminie Wierzchosławice:

Oznaczenie nieruchomościNr działki: 199/1
Księga Wieczysta: TR1T/00088696/1
Powierzchnia nieruchomości [ha]: 0,0041

Przeznaczenie w planie (studium): Tereny funkcji mieszkalnej


Cena wywoławcza [zł]: 4 000,00 zł + 23% VAT

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy WierzchosławiceAndrzej Mróz

Ostatnia modyfikacja: 26 listopada 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast