31 stycznia 2019

28 lutego

28 marca

25 kwietnia

30 maja

27 czerwca

29 sierpnia

26 września

31 października

28 listopada

30 grudnia 2019

Przewodnicząca Rady Gminy Wierzchosławice informuję, iż w związku z art 29 ust 5 Statutu Gminy Wierzchosławice Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom spoza Rady w trakcie omawiania konkretnego punktu porządku obrad, jeżeli punkt porządku obrad dotyczy personalnie tych osób. Przewodniczący może udzielić głosu innym osobom spoza Rady, jeżeli przed sesją zgłosiły chęć zabrania głosu i podały tematykę, osoby te zabierają głos w pkt. „wolne wnioski”.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony