SKŁAD OSOBOWY KOMISJI  RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE KADENCJA 2014 – 2018

KOMISJA REWIZYJNA
Wojciech Aleksander – Przewodniczący Komisji
Łukasz Kania  – Zastępca Przewodniczącego
Jan Bodzioch
Monika Skotarska
Andrzej Ogar

KOMISJA BUDŻETU I ROLNICTWA
Andrzej Ogar – Przewodniczący Komisji
Józef Dzierwa – Zastępca Przewodniczącego
Jolanta Rodak
Piotr Szumlański
Wojciech Aleksander

KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Ryszard Bąk – Przewodniczący Komisji
Piotr Szumlański – Zastępca Przewodniczącego
Roman Kucharski
Jan Bodzioch
Władysław Witek

KOMISJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
Władysław Witek – Przewodniczący Komisji
Jan Bodzioch – Zastępca Przewodniczącego
Łukasz Kania
Ryszard Bąk
Andrzej Ogar

KOMISJA OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH
Monika Skotarska – Przewodnicząca Komisji
Roman Kucharski – Zastępca Przewodniczącego
Jolanta Rodak
Barbara Raczak
Barbara Knapik

KOMISJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Wojciech Aleksander – Przewodniczący Komisji
Władysław Witek – Zastępca Przewodniczącego
Roman Kucharski
Barbara Knapik
Monika Skotarska

KOMISJA OŚWIATY
Łukasz Kania – Przewodniczący Komisji
Ryszard Bąk – Zastępca Przewodniczącego
Barbara Raczak
Jolanta Rodak
Roman Strojny

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony