Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

„wESpół wspieramy ekonomię społeczną” – edycja 2021

9 kwietnia 2021

Rusza Program dla podmiotów ekonomii społecznej pn. „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” – edycja 2021.

Firma UBS po raz kolejny przekazała środki na realizację przedsięwzięć w trzech województwach!!!

50 tysięcy złotych zostanie przeznaczonych na przedsięwzięcia realizowane przez podmioty ekonomii społecznej w Małopolsce. 

W roku 2021 ponownie wspólnie z UBS i partnerami z Dolnego Śląska i Mazowsza przygotowaliśmy kolejną edycję programu  „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”. 

Ma on dwa cele:

zwiększenie szans na przetrwanie epidemii COVID-19 lub na adaptację do zmienionej sytuacji po epidemii w powiązaniu z utrzymaniem miejsc pracy,

wsparcie rozwoju społeczności lokalnej. 

O wsparcie w ramach programu mogą się ubiegać zarejestrowane i działające na terenie Małopolski podmioty ekonomii społecznej (PES) spełniające łącznie dwa warunki:

Posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzące odpłatną działalność statutową.

Zatrudniające na dzień składania wniosku min. 1 pracownika na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę.

UWAGA: O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się podmioty, które otrzymały granty na realizację projektu w ramach programu „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” w 2020 r.

Kwota 50 tys. zł zostanie rozdysponowana, jako wsparcie dla 5 podmiotów w maksymalnej wysokości do 10 tys. zł każdy.

W ramach wsparcia podmiot ekonomii społecznej powinien zrealizować przedsięwzięcie, które będzie inicjatywą przyczyniającą się do wsparcia  społeczności lokalnej.  

 

Przedsięwzięcie powinno być zrealizowane do 31 sierpnia b.r.

Nabór wniosków trwa do 22 kwietnia br. 

Podmioty, które chcą przystąpić do programu powinny zapoznać się z dokumentacją
(do pobrania poniżej) :

a następnie wysłać wypełniony wniosek na adres e-mail: wESpol@mfes.pl

UWAGA: W ramach naboru nie przewidziano procedury odwoławczej

Ostatnia modyfikacja: 9 kwietnia 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast