Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

WAŻNE! Niższa stawka opłaty za odpady! Bioodpady odbierane sprzed posesji!

1 grudnia 2021

Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Wierzchosławice, która odbyła się w dniu 29 listopada 2021 r.  podjęto bardzo ważne decyzje dotyczące gospodarki odpadami na terenie Gminy Wierzchosławice, które niewątpliwie przyczynią się do obniżenia opłat za odpady dla mieszkańców – właścicieli posesji. Po wielu konsultacjach Wójta Gminy Wierzchosławice z mieszkańcami oraz Radnymi dokonano zmian w kwestiach dotyczących ulgi za kompostowanie oraz odbierania bioodpadów sprzed posesji.

Uchwałą nr XLIV/294/2021 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/203/2020 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 3 listopada 2020 r.  w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalenia stawki opłaty Radni Gminy określili wyższą kwotę zwolnienia dla kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, co spowoduje, że dla właścicieli nieruchomości, którzy posiadają kompostownik, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wyniesie realnie: 29,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną  nieruchomość.

Dla właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają kompostownika, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wyniesie: 35,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną  nieruchomość, natomiast jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zapłaci stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 140,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Ponadto Uchwałą nr XLIV/296/2021 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/284/2021  Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 1 października  2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchosławice podjęto decyzję o odbieraniu bioodpadów sprzed posesji, a także określono częstotliwość ich odbioru w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego:

  • dla zabudowy jednorodzinnej:

a. od listopada do marca – raz na miesiąc

b. od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie

  • dla zabudowy wielolokalowej:

a. od listopada do marca – dwa razy na miesiąc

b. od kwietnia do października – raz na tydzień

Jak wiemy – usługa obierania bioodpadów generuje największe koszty w gminnym systemie gospodarki odpadami, jednak władze Gminy Wierzchosławice mają nadzieję, że uchwalone zmiany spowodują znaczne zwiększenie liczby właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady (zwolnienie za kompostowanie wyniesie 6,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną  nieruchomość), a w konsekwencji również –  zmniejszenie ilości bioodpadów odbieranych sprzed posesji. Uchwały wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 2 grudnia 2021

Komentowanie jest wyłączone.