Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Warsztat refleksyjny LGD Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa

24 lutego 2022

W dniu 18.02.2020 r. odbył się warsztat refleksyjny poprowadzony przez kierownika biura ZPT Joannę Dzieńską. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady, członkowie Zarządu, pracownicy biura oraz członkowie LGD.

Warsztat miał na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas warsztatów zaprezentowano zestawienia i materiały z realizacji LSR z okresu sierpień 2016 – grudzień 2021 r. Omówiono postęp finansowy i rzeczowy realizacji LSR, funkcjonowanie LGD i biura. Dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków, adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru. Poruszono też kwestie nowej perspektywy 2021-2027 oraz działań LGD ZPT związanych z przygotowywaniem LSR.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji on-going, która ma być realizowana cyklicznie – raz do roku.

Ostatnia modyfikacja: 28 lutego 2022

Komentowanie jest wyłączone.