Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

W kierunku dostępności w Urzędzie Gminy Wierzchosławice!

28 listopada 2022

W dniu 25 listopada podpisano umowę o powierzenie grantu na realizację projektu pn. ,,W kierunku dostępności w Urzędzie Gminy Wierzchosławice”. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności.

W ramach projektu w budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice zostaną dostosowane pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla osób ze szczególnymi potrzebami, a także gruntowną modernizację przejdzie hol i punkt informacyjny. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom ułatwione zostanie korzystanie z budynku osobom z problemami słuchu i wzroku.

Na ten cel pozyskano dofinansowanie w kwocie 182 094,30 zł.

Projekt jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 

 

Ostatnia modyfikacja: 28 listopada 2022

Komentowanie jest wyłączone.