Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Uznanie celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą Dożynkowy festyn rodzinny z kULturą zawartego w ofercie Stowarzyszenia kULtura

2 sierpnia 2022

W dniu 2 sierpnia 2022 r. Stowarzyszenie kULtura z siedzibą w Wierzchosławicach pod adresem 33-122 Wierzchosławice 39a, złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Dożynkowy festyn rodzinny z kULturą” w trybie tzw. małych zleceń, o których mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

Zarządzeniem Nr 179/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. Wójt Gminy Wierzchosławice uznał celowość realizacji w/w zadania publicznego i postanowił zamieścić ofertę na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od 02 do 09 sierpnia 2022 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy składać do Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 – Dziennik podawczy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@wierzchoslawice.pl, w powyższym terminie.

Decyduje data wpływu do Urzędu.

UPROSZCZONA_OFERTA_Dożynkowy festyn rodzinny z kULturą

UPROSZCZONA_OFERTA_Dożynkowy festyn rodzinny z kULturą_wersja edytowalna

Zarządzenie nr 179.2022

Ogłoszenie w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,a,2145830,uznanie-celowosci-realizacji-zadania-publicznego-pod-nazwa-dozynkowy-festyn-rodzinny-z-kultura-zawar.html

Ostatnia modyfikacja: 2 sierpnia 2022

Komentowanie jest wyłączone.