Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Urząd Gminy Wierzchosławice ogranicza bezpośrednią obsługę klientów WAŻNE!

9 października 2020

W związku z wprowadzeniem od 10 października 2020 r. na obszarze całego kraju strefy żółtej, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, działając zgodnie z zaleceniami Rządu, Urząd Gminy Wierzchosławice wprowadza ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów.Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Wszystkie sprawy administracyjne bądź inne związane z funkcjonowaniem Gminy Wierzchosławice, prosimy załatwiać z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

W sprawach ważnych, niecierpiących zwłoki możliwy jest kontakt osobisty, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Poniżej podajemy numery telefonów, przykłady spraw, które można załatwić bez konieczności wizyty w Urzędzie:

Sekretariat Wójta (14) 631 90 12

Sekretarz (14) 631 90 34

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej i zarządzania Kryzysowego

Tel. (14) 631 90 53

———————————————————————–

Urząd Stanu Cywilnego:

– tylko zgłoszenie zgonu – osobiście – po uprzedniej informacji telefonicznej (klient będzie czekał – dokumenty zostaną Mu przygotowane i przyniesione na dół)

wszystkie pozostałe sprawy – bez kontaktu fizycznego z klientem (wydawanie aktów, dokumentów, zaświadczeń, sprawy ślubów itp.) – telefoniczne ustalanie szczegółów z klientem, wniosek przez platformę ePUAP, wniosek na dzienniku podawczym lub pocztą + wysyłka dokumentu pocztą (zgodnie z terminami KPA)

Tel. (14) 631 90 23

———————————————————————–

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste:

tylko pilny odbiór dowodu osobistego – po uprzednim telefonie – pracownik zejdzie na dół i wyda dokument

wszystkie pozostałe sprawybez kontaktu fizycznego z klientem (składanie wniosków o dowody osobiste, wydawanie zaświadczeń, meldunki itp.) – telefoniczne ustalanie szczegółów z klientem, wniosek przez platformę ePUAP, wniosek na dzienniku podawczym lub pocztą + wysyłka pocztą (zgodnie z terminami KPA)

Tel. (14) 631 90 22

———————————————————————–

Referat Podatków i Opłat

wszystkie zaświadczenia, wnioski o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatków, deklaracje na podatek i opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – bez kontaktu fizycznego z klientemtelefoniczne ustalanie szczegółów z klientem, wniosek przez platformę ePUAP, wniosek na dzienniku podawczym lub pocztą + wysyłka dokumentu pocztą (zgodnie z terminami KPA)

– tylko niecierpiące zwłoki sprawy wymagające wyjaśnienia lub uzgodnienia – osobiście – po uprzedniej informacji telefonicznej

Tel. (14) 631 90 52, (14) 631 90 21

Adresy email:

bernadeta.twardowska@wierzchoslawice.pl

jadwiga.owsianka@wierzchoslawice.pl

dominika.bryl@wierzchoslawice.pl

———————————————————————–

Referat Budżetu i Finansów

Wstrzymane zostają wypłaty z tytułu ulgi za przejazd środkami transportu zbiorowego na terenie Gminy Wierzchosławice z uwzględnieniem dojazdu do pętli autobusowej w Tarnowie-Mościcach, przysługujące osobom, które ukończyły 70 lat życia. Wypłaty te będą wznowione po zakończeniu ograniczeń.

Tel. (14) 631 90 32

———————————————————————–

Geodeta

– tylko uprawomocnienie decyzji – osobiście – po uprzedniej informacji telefonicznej, klient pozostawia dokumenty na dzienniku podawczym zwrotnie otrzymuje przesyłką pocztową

wszystkie pozostałe sprawy – bez kontaktu fizycznego z klientem

Tel. (14) 631 90 36

———————————————————————–

Referat Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska

wszystkie sprawy bez kontaktu fizycznego z klientem

Wnioski o:

  • Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

  • Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  • Przeniesieniu uprawnień

  • Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki

  • Zmianę decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  • Wnioski do studium

Dostępne są na stronie Gminy wraz z kartą usługi i mogą być po uzupełnieniu wysłane pocztą tradycyjną bądź platformę ePUAP.

Tel. (14) 631 90 11, (14) 631 90 18, (14) 631 90 17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. (14) 631 90 28 gops@wierzchoslawice.pl

Szczegóły na stronie GOPS

Spółka „Energia Wierzchosławice” – (14) 631 90 54

Spółka „Wodociągi Wierzchosławickie” – (14) 631 90 49 (44)

Prosimy Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Ostatnia modyfikacja: 8 kwietnia 2021

Komentowanie jest wyłączone.