Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Utworzenie Klubu „Senior+” w Gminie Wierzchosławice

14 października 2019

W gminie Wierzchosławice powstanie pierwszy Klub Seniora. Do końca 2019 r. zostaną zakończone prace związane z jego utworzeniem w Domu Ludowym im. W. Witosa w Wierzchosławicach. Na ten cel gmina Wierzchosławice otrzymała  dotacje w wysokości 150000,00 zł z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Łączna wartość projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Gminie Wierzchosławice” wynosi 187 500,00 zł. 

Aktualnie zakończyło się postępowanie przetargowe. W dniu 10 października bieżącego roku została podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą robót budowlanych. W ramach prac zaplanowano malowanie pomieszczeń, remont posadzek i podłogi, wymianę drzwi oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji gazowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej.

Projekt przewiduje również wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt i meble konieczne do utworzenia 20 miejsc w Klubie Senior+.
Realizacja zadania odpowiada na zachodzące zmiany demograficzne w zakresie systematycznego starzenia się społeczeństwa oraz przyczynia się do zwiększenia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez utworzenie Klubu „Senior+” w środowisku lokalnym. 

Ostatnia modyfikacja: 25 listopada 2019

Komentowanie jest wyłączone.