W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu:

 1. brak nadawcy
 2. brak adresu nadawcy
 3. przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca z którego nie spodziewamy się należy:
  1) Nie otwierać tej przesyłki!
  2) Umieścić tę przesyłkę w grubym worku plastikowym, szczelnie zamknąć.
  3) Worek ten należy umieścić w drugim grubym plastikowym worku, szczelnie należy zamknąć: zawiązać supeł i zakleić taśmą klejącą.
  4) Paczki nie należy przemieszczać. Należy pozostawić ją na miejscu.
  5) Powiadomić lokalny posterunek policji (nr policji: 997; komórka 112) lub straż pożarną (tel nr 998). Służby te podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki.

W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej (pył, kawałki, blok, galaretę, pianę lub inną) lub płynnej należy:

 1. Możliwie nie naruszać tej zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać, nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyłączyć systemy wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okna).
 2. Należy całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go i zakleić taśmą lub plastrem.
 3. Należy dokładnie umyć ręce.
 4. Zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić.
 5. Ponownie dokładnie umyć ręce.
 6. W przypadku braku odpowiednich opakowań należy unikać poruszania i przemieszczania przesyłki.
 7. Bezzwłocznie powiadomić lokalny posterunek policji (nr policji: 997; komórka 112) lub straż pożarną (nr 998) i stosować się do ich wskazówek.

UWAGA! Po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń. Ścisłe przestrzeganie tych zaleceń pozwoli zwiększyć Twoje bezpieczeństwo i Twoich bliskich!

Informacja o „Otrzymanie przesyłki niewiadomego pochodzenia – w pliku PDF.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony