Poniżej znajdą Państwo informację jak zachowywać się w czasie zagrożeń takich jak: POWÓDŹ, POŻAR, GRADOBICIE, HURAGAN bądź ŚNIEŻYCE.

 • POWÓDŹ
 • ZAGROŻENIE POŻAROWE
 • GRADOBICIE
 • HURAGAN
 • ŚNIEŻYCE
 • Zagrożenie powodziowe najczęściej występuje w okresie: zimowo – wiosennym na skutek spływu wód roztopowych i kry lodowej co jest spowodowane gwałtownym topnieniem śniegu i lodu, letnim na skutek intensywnych bądź długotrwałych opadów deszczu. Przed powodzią:

  • zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania. Może to być dźwięk syreny alarmowej lub inny sygnał zwyczajowo przyjęty na terenie gminy,
  • znaj i rozróżniaj stany zagrożenia powodziowego podawane w komunikatach radiowych i telewizyjnych takie jak: pogotowie powodziowe, alarm powodziowy,
  • naucz domowników jak odłączyć zasilenie w energię elektryczną oraz dopływ gazu,
  • bądź przygotowany do ewentualnej ewakuacji, zapakuj dokumenty i najcenniejsze części dobytku, zabezpiecz swój dom przed nadejściem powodzi ( workami z piaskiem lub innymi materiałami)
  • powynoś rzeczy na wyższe kondygnacje i przygotuj tam warunki do ewentualnego bytowania domowników),
  • zabezpiecz dla domowników żywność, wodę, latarki z zapasowymi bateriami, przenośne radio, apteczkę pierwszej pomocy.

  W czasie powodzi:

  • włącz radio lub telewizor w celu uzyskania komunikatów o zagrożeniu,
  • stosuj się do zaleceń przekazywanych przez władze lokalne odnośnie sposobu postępowania, jeżeli nie zdążyłeś ewakuować zwierząt, uwolnij je z pozamykanych pomieszczeń,

  po sygnale do ewakuacji:

  • wyłącz instalacje domowe,
  • zabezpiecz dom,
  • zastosuj się do poleceń służb prowadzących akcję ratunkową i ewakuację,
  • nie wchodź do niesionej przez powódź wody (pamiętaj, że nawet 15 cm fala wody może cię przewrócić),
  • zgromadź w jednym miejscu przygotowane zapasy wody i żywności,
  • nie używaj w gospodarstwie wód gruntowych, mogą być zatrute,
  • zgłoś się ochotniczo do pomocy w walce z powodzią.

  Po powodzi:

  • słuchaj komunikatów radiowych, do opuszczonego domu powróć dopiero wtedy, kiedy terenowe władze ogłoszą, że jest to w pełni bezpieczne,
  • pozostań poza zasięgiem wód powodziowych (mogą być skażone) do czasu uzyskania zgody służb sanitarnych i technicznych,
  • wchodź ostrożnie do domu, sprawdź czy fundamenty nie mają pęknięć lub czy nie ma innych widocznych uszkodzeń budynku,
  • przed włączeniem instalacji w domu dopilnuj, żeby zostały sprawdzone przez fachowców,
  • zdezynfekuj przedmioty, podłogi, ściany, które miały kontakt z wodą powodziową (niesiony muł zawiera dużo bakterii chorobotwórczych i grzybów co stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt),
  • wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi,
  • zwróć uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo Twojej rodziny. Często myj ręce, korzystaj z wody i żywności dostarczonej przez służby komunalne, gminne, OC lub osoby z nimi współpracujące,
  • włącz się czynnie, nawet jeśli nie posiadasz żadnego sprzętu, w likwidację skutków powodzi.
  • poinformuj odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach występujących na twoim terenie.
  • odpompuj zalane piwnice stopniowo – około 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentów.
  • dopilnuj, aby instalacje domowe; elektryczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców i ewentualnie naprawione przed ich ponownym użytkowaniem.
 • W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego, wszyscy mamy obowiązek podjęcia działań w celu jego likwidacji.

  W pierwszej kolejności należy: niezwłocznie zaalarmować, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, wezwać straż pożarną

  numer alarmowy 998 lub 112

  • Po wykonaniu powyższych czynności powinno się w zakresie własnych możliwości i przy użyciu dostępnego sprzętu, niezwłocznie przystąpić do gaszenia pożaru i udzielenia pomocy osobom zagrożonym.
  • W sytuacji kiedy pożar jest już zbyt rozwinięty aby go samodzielnie ugasić, należy przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia.
  • Czynności te trzeba wykonywać w taki sposób, aby nie wywołać paniki, o którą w takich sytuacjach nie jest trudno. Panika może być przyczyną tragicznych w skutkach wypadków.
  • Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją obejmuje kierownik zakładu, właściciel obiektu, bądź osoba najbardziej energiczna i opanowana.
  • Pożarom oprócz ognia towarzyszą zazwyczaj duże ilości wydzielającego się dymu, który potrafi być o wiele bardziej niebezpieczny niż sam ogień. W większości zajść śmiertelnych bezpośrednią przyczyną prowadzącą do zgonu jest trujący dym, którego najgroźniejszym składnikiem jest tlenek węgla (czad).
  • W przypadku kiedy zostałeś odcięty w jakimś pomieszczeniu i nie masz możliwości ucieczki, podstawową czynnością jaką powinieneś wykonać jest uszczelnienie drzwi. Można w tym celu posłużyć się namoczonymi ręcznikami umieszczając je zwłaszcza przy dolnej szczelinie drzwi. Będzie to stanowić dobrą ochronę przed przedostawaniem się trującego dymu do środka.
 • Podczas gradobicia:

  Jeżeli spotka cię gradobicie z dala od domu, znajdź bezpieczne schronienie i pozostań tam do czasu jego zakończenia.

  Jeśli jesteś w domu:

  • zamknij okna, usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom,
  • pozostań w nim z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi,
  • w miarę możliwości pozamykaj zwierzęta domowe i hodowlane,
  • trzymaj pod ręką przygotowane latarki oraz dodatkowe baterie,
  • miej włączone radio, w celu uzyskania ewentualnych komunikatów.

  O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj pogotowie ratunkowe, a w przypadku zerwania linii energetycznych zgłoś to pogotowiu energetycznemu.

  Po gradobiciu:

  Jeśli są poszkodowani to:

  • udziel pierwszej pomocy rannym lub poszkodowanym osobom,
  • nie przenoś ciężko rannych osób, chyba że są one bezpośrednio zagrożone,doznaniem kolejnych obrażeń – wezwij pomoc.
  • Jeżeli byłeś ubezpieczony przed gradobiciem, wykonaj zdjęcia zniszczeń, zarówno domu, jak i jego wyposażenia w celu ubiegania się o odszkodowanie.
 • Występowanie huraganów (silnych wiatrów) powodowane jest najczęściej, szybko przemieszczającymi się aktywnymi niżami. Najgroźniejszą formę przyjmują one w okresie: wiosennym i jesiennym. Przed wystąpieniem huraganu (silnych wiatrów):

  • Upewnij się, czy wszyscy członkowie twojej rodziny wiedzą, jak postępować w czasie huraganu, oraz naucz ich jak wyłączać gaz, elektryczność i wodę.
  • Opracuj plan komunikowania się w czasie zagrożenia na okoliczność, gdy członkowie rodziny są rozdzieleni (realny przypadek, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole).
  • Naucz dzieci, jak i kiedy wzywa się policję lub straż pożarną, oraz które radio jest nastrojone na odbiór informacji o stanie zagrożenia.

  Podczas huraganu: Miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia regionalnego albo program miejski, w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania. Zabezpiecz swoje mieszkanie (dom):

  • zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne części budynku,
  • zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu,
  • usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom,
  • uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogły by narobić szkód (porwane przez wiatr),
  • zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła, jak: latarki elektryczne (baterie do latarek i odbiorników radiowych), świece,
  • sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrz się w niezbędne materiały i leki,
  • przygotuj rzeczy, które mogą być potrzebne w czasie ewakuacji tj. dokumenty, odzież, żywność, wartościowe rzeczy,
  • nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycznych.
  • Wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu – ograniczy to niebezpieczeństwo powstania pożaru.
  • Schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi.
  • Znajdując się poza domem, pozostań tam, aż huragan nie przejdzie.
  • Nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami itp.

  Jeżeli służby ratownicze zalecają ewakuację:

  • wyrusz tak szybko jak to tylko możliwe,
  • opuszczając mieszkanie wyłącz energię elektryczną, oraz główny zawór wody i gazu. Wygaś ogień w piecach, oraz zabezpiecz dom,
  • zawiadom kogoś, poza zasięgiem wichury, dokąd się ewakuujesz,
  • zabierz przygotowany zawczasu podręczny bagaż, oraz ciepłą odzież.

  Po huraganie:

  • Udziel pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym osobom.
  • Unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych.
  • Ostrożnie wkraczaj do swego domu.
  • Sprawdź instalację (gazową, elektryczną, wodociągową i ściekową) w zniszczonym domu.

  O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj:

  • służby dyżurne Straży Pożarnej, Policji,
  • pogotowie energetyczne, gazowe, inne.
 • Silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0°C może mieć taki sam skutek, jak stojące powietrze o temperaturze poniżej -30° C. Może być to przyczyną odmrożenia i wychłodzenia organizmu.

  Bądź przygotowany na wystąpienie śnieżyc, zawiei i zamieci!

  • W czasie opadów pozostań w domu.
  • Jeżeli musisz wyjść na zewnątrz ubierz się w ciepłą odzież wielowarstwową i powiadom kogokolwiek o docelowym miejscu podróży oraz o przewidywanym czasie dotarcia na miejsce przeznaczenia.
  • Zachowaj ostrożność poruszając się po zaśnieżonym i oblodzonym terenie, zwróć uwagę na zwisające sople, zwały śniegu na dachach budynków, itp.

  Jazda samochodem w zimie

  Jedną z wielu przyczyn ofiar śmiertelnych w zimie jest niewłaściwe przygotowanie pojazdu do sezonu zimowego oraz brak znajomości postępowania na wypadek unieruchomienia pojazdu lub zabłądzenia podczas podróżowania. Dlatego też, aby bezpiecznie podróżować:

  1. sprawdź następujące elementy twojego samochodu:
   • akumulator,
   • płyn chłodzący,
   • wycieraczki i płyn do spryskiwania szyb,
   • układ zapłonowy,
   • termostat,
   • oświetlenie pojazdu,
   • światła awaryjne,
   • układ wydechowy,
   • układ ogrzewania,
   • hamulce,
   • odmrażacz,
   • poziom oleju (jeśli jest taka potrzeba, wymień na olej zimowy).
  2. Załóż zimowe opony i upewnij się, czy mają odpowiedni bieżnik. Uniwersalne opony radialne zazwyczaj nadają się do większości warunków zimowych.

  Jeśli utknąłeś w drodze

  • Pozostań w samochodzie. Nie szukaj sam pomocy, chyba że pomoc jest widoczna w odległości 100 m.
  • Umocuj na antenie lub dachu samochodu jaskrawą część ubrania (najlepiej koloru czerwonego) tak, aby widoczna była dla ratowników.
  • Uruchamiaj silnik co godzinę na 10 minut. W czasie pracy silnika włącz ogrzewanie oraz zewnętrzne światła samochodu.
  • Zachowaj ostrożność z uwagi na trujące działanie tlenku węgla w spalinach. Utrzymuj rurę wydechową wolną od śniegu oraz dla wentylacji lekko uchyl okna.
  • Wykonuj lekkie ćwiczenia dla utrzymania krążenia krwi.
  • Unikaj zbędnego lub nadmiernego wysiłku. Zimne otoczenie powoduje dodatkowe obciążenie dla serca. Nadmierny wysiłek, taki jak odgarnianie śniegu albo pchanie samochodu może spowodować zdrowotne dolegliwości.

Informacje Jak postąpić w sytuacji zagrożenia? w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony