Ewakuacja ma na celu ochronę życia i zdrowia ludności, która znajduje się w rejonach zagrożonych do obszarów bardziej bezpiecznych.

Ewakuacja jest prowadzona w sposób planowany i doraźny.

  1. W sposób planowany przewiduje się ewakuować ludność:
    a) w celu ochrony kobiet, dzieci i osób starszych w sytuacjach zagrożenia,
    b) z terenów zagrożonych powodzią w wypadku ewentualnej awarii zapór wodnych lub uszkodzenia wałów powodziowych i rejonów zagrożonych pożarami.
    c) sołectwa przyległe do zakładów posiadających toksyczne środki przemysłowe (Zakłady Azotowe Tarnów – Mościce)
  2. W sposób doraźny ewakuowana będzie ludność z rejonów prowadzenia akcji ratunkowych.
  3. W pierwszej kolejności ludność ewakuować z rejonów zagrożonych do miejsc tymczasowego pobytu położonego w granicach administracyjnych gminy.

EWAKUACJA I stopnia – polegająca na niezwłocznym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia z obszarów/miejsc, w których wystąpiło nagłe, nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie poza strefę zagrożenia. Realizuje się ją natychmiast po zaistnieniu zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia. Zarządza ją wójt, burmistrz, starosta, wojewoda, a także zarządzić ją może osoba kierująca akcją ratunkową na terenie objętym akcją,

EWAKUACJA II stopnia – polegająca na uprzednio przygotowanym planowym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia z rejonów przyległych do zakładów, obiektów hydrotechnicznych, ze stref zalewowych oraz rejonów przyległych do innych obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie dla ludności, zwierząt lub mienia w przypadku ich uszkodzenia lub awarii. Realizuje się ją w sytuacji wystąpienia symptomów takiego zagrożenia. Zarządza ją wójt, burmistrz, starosta, wojewoda.

EWAKUACJA III stopnia – polegająca na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia, podczas podwyższania stanu gotowości obronnej państwa. Prowadzona jest w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny. Decyzję o jej przeprowadzeniu podejmują organy wojskowe lub dowódcy wojskowi (w strefie bezpośrednich działań wojennych), we współdziałaniu z właściwymi organami obrony cywilnej, zgodnie z zasadami określonymi w stosownych ustawach.

Informacja o EWAKUACJI w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony