Andrzej Mróz

Wójt

Tel.: (14) 631-90-12 (sekretariat)
Email: ug@wierzchoslawice.pl

Andrzej Barnaś

Zastępca Wójta

Tel.: (14) 631-90-12 (Sekretariat)
Email: ug@wierzchoslawice.pl

Ewa Sukta

Skarbnik Gminy

Tel. (14) 631-90-32
Email: ewa.sukta@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 32 (2 piętro)

Krzysztof Fitrzyk

Sekretarz Gminy

Tel.: (14) 631-90-14
Email: ug@wierzchoslawice.pl


URZĘDNIK WYBORCZY W GMINIE WIERZCHOSŁAWICE:

Wojciech Trytek

Urzędnik Wyborczy


PEŁNOMOCNICY:

Wojciech Kasperowicz

ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Tel. (14) 631-90-55
Email: wojciech.kasperowicz@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 23 (2 piętro)

Urszula Lech

ds. Zarzadzania Jakością

Tel. (14) 631-90-19
Email: urszula.lech@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 2 (1 piętro)

Urszula Lech

ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Tel. (14) 631-90-19
Email: urszula.lech@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 2 (1 piętro)

Barbara Bach

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Tel. (14) 631 90 12 (sekretariat)
Email: iod@wierzchoslawice.pl


REFERAT ORGANIZACYJNY, EDUKACJI, KULTURY, SPRAW SPOŁECZNYCH i OBYWATELSKICH:

Krzysztof Fitrzyk

Kierownik Referatu

tel. (14) 631 90 14
Email: krzysztof.fitrzyk@wierzchoslawice.pl
Sekretariat

Dariusz Lech

Inspektor

Tel. (14) 631-90-22
Email: dariusz.lech@wierzchoslawice.pl
Nr pokoju: 22 (2 piętro)

Agnieszka Jasicka

ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, karta dużej rodziny

Tel. (14) 631-90-22
Email: agnieszka.jasicka@wierzchoslawice.pl
Nr pokoju: 22 (2 piętro)

Mateusz Muniga

Informatyk / Administrator Bezpieczeństwa Informacji

tel. 601 979 939
Email: mateusz.muniga@wierzchoslawice.pl
Nr pokoju: 42 (3 piętro)

Sabina Turek

Inspektor - Obsługa Organów Gminy i Archiwum

Tel. (14) 631-90-26
Email: sabina.turek@wierzchoslawice.pl
Nr pokoju: 16 (1 piętro)

Andrzej Stec

Z-ca Kierownika ds. Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Tel. (14) 631 90 46
Email: andrzej.stec@wierzchoslawice.pl
Nr pokoju: 47 (3 piętro)

Dorota Pajdo

Główny Księgowy Oświaty

Tel. (14) 631 90 20
Email: dorota.pajdo@wierzchoslawice.pl
Nr pokoju: 53 (3 piętro)

Renata Rzepa

Inspektor ds. płac oświaty

Tel. (14) 631 90 46
Email: renata.rzepa@wierzchoslawice.pl
Nr pokoju: 47 (3 piętro)

Sabina Gibała

Inspektor ds. finansowania i księgowości oświaty

Tel. (14) 631 90 39
Email: sabina.gibala@wierzchoslawice.pl
Nr pokoju: 48 (3 piętro)

Joanna Siedlik

Referent ds. oświaty

Tel. (14) 631 90 46
Email: joanna.siedlik@wierzchoslawice.pl
Nr pokoju: 46 (3 piętro)

Barbara Bach

ds. obsługi klienta/sekretariatu

Tel. (14) 631 90 12 (sekretariat)
Email: barbara.bach@wierzchoslawice.pl

Natalia Markiewicz

Pomoc administracyjna


REFERAT INWESTYCJI, ROZWOJU i GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:

Paweł Moskal

Kierownik Referatu

Tel. (14) 631-90-41
Email: pawel.moskal@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 7 (1 piętro)

Aleksandra Kwaśniak

St. inspektor

Tel. (14) 631-90-16
Email: aleksandra.kwasniak@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 8 (1 piętro)

Monika Madura

Pomoc administracyjna ds. Zamówień Publicznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Tel. (14) 631-90-31
Email: monika.madura@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 10 (1 piętro)

Barbara Krawczyk

Referent ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Tel. (14) 631-90-36
Email: barbara.krawczyk@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 2 (1 piętro)

Anna Ogar

Pomoc administracyjna

Tel. (14) 631-90-53
Email: anna.ogar@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 1 (1 piętro)


REFERAT DROGOWNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ:

Józef Górowski

Kierownik Referatu

Tel. (14) 631-90-17
Email: jozef.gorowski@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 11 (1 piętro)

Kazimierz Zając

Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej

Tel.  (14) 631-90-18
Email: kazimierz.zajac@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 6 (1 piętro)

Magdalena Pazdan

Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej

Tel.: (14) 631-90-18
Email: magdalena.pazdan@wierzchoslawice.pl
Pok. nr 6 – 1 piętro

Józef Kuboń

Inspektor ds. Finansowania Inwestycji i Ochrony Środowiska

Tel. (14) 631-90-42
E
mail: jozef.kubon@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 5 (1 piętro)

Michał Mikos

Ekodoradca

Tel. (14) 631-90-48
Email: michal.mikos@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 4


REFERAT BUDŻETU i FINANSÓW: 

Ewa Sukta

Kierownik Referatu – Skarbnik – Główny księgowy budżetu

Tel. (14) 631-90-24
Email: ewa.sukta@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 32 (2 piętro)

Łucja Boroń

Inspektor ds. finansów i księgowości

Tel. (14) 631-90-15
Email: lucja.boron@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 34 (2 piętro)

Ewa Drogoś

Inspektor ds. finansów i księgowości

Tel. (14) 631-90-51
Email: ewa.drogos@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 36 (2 piętro)

Małgorzata Kwiecień

Inspektor ds. finansów i księgowości

Tel. (14) 631-90-33
Email: malgorzata.kwiecien@wierzchoslawice.pl
Nr pokoju: 35 (2 piętro)

Wojciech Kasperowicz

Inspektor ds. płac

Tel. (14) 631-90-32
Email: wojciech.kasperowicz@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 33 (2 piętro)

Bernadeta Twardowska

Z-ca Kierownika ds. Podatków

Tel. (14) 631-90-21
Email: bernadeta.twardowska@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 26 (2 piętro)

Dominika Bryl

Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Tel. (14) 631 90 52
Email: dominika.bryl@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 25 (2 piętro)

Jadwiga Owsianka

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Tel. (14) 631-90-52
Email: jadwiga.owsianka@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 25 (2 piętro)


URZĄD STANU CYWILNEGO:

Stanisława Piekarz

Kierownik USC

Tel. (14) 631-90-23
Email: usc@wierzchoslawice.pl
Nr pokoju: 24 (2 piętro)

Dariusz Lech

Z-ca kierownika USC

Tel. (14) 631-90-22
Email: dariusz.lech@wierzchoslawice.pl
Nr pokoju: 22 (2 piętro)


Zespół Gospodarczy:

Ewa Latocha, Władysława Krupa, Agnieszka Starzyk

Pracownik gospodarczy

Władysław Baranowski

Kierowca autobusu

Wojciech Rzepski

kierowca


Stan aktualny na dzień: 1 grudnia 2018 r.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony