Andrzej Mróz

Wójt

Tel.: (14) 631-90-12 (sekretariat)
Email: ug@wierzchoslawice.pl

Andrzej Barnaś

Zastępca Wójta

Tel.: (14) 631-90-12 (Sekretariat)
Email: ug@wierzchoslawice.pl

Ewa Sukta

Skarbnik Gminy

Tel. (14) 631-90-32
Email: ewa.sukta@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 33 (2 piętro)

Irena Kowal

Sekretarz Gminy

Tel.: (14) 631-90-34
Email: irena.kowal@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 31 (2 piętro)


URZĘDNIK WYBORCZY W GMINIE WIERZCHOSŁAWICE:

Wojciech Trytek

Urzędnik Wyborczy


PEŁNOMOCNICY:

Wojciech Kasperowicz

ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Tel. (14) 631-90-55
Email: wojciech.kasperowicz@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 23 (2 piętro)

Urszula Lech

ds. Zarzadzania Jakością

Tel. (14) 631-90-19
Email: urszula.lech@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 2 (1 piętro)

Urszula Lech

ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Tel. (14) 631-90-19
Email: urszula.lech@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 2 (1 piętro)

Rafał Dąbrowski

Inspektor Ochrony Danych Osobowych


REFERAT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY, SPRAW SPOŁECZNYCH i OBYWATELSKICH:

Irena Kowal

Kierownik Referatu

tel. (14) 631 90 34
Email: irena.kowal@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 31 (2 piętro)

Dariusz Lech

Inspektor

Tel. (14) 631-90-22
Email: dariusz.lech@wierzchoslawice.pl
Nr pokoju: 22 (2 piętro)

Agnieszka Jasicka

Inspektor

Tel. (14) 631-90-22
Email: agnieszka.jasicka@wierzchoslawice.pl
Nr pokoju: 22 (2 piętro)

Mateusz Muniga

Informatyk / Administrator Systemów Informatycznych

tel. 601 979 939 / (14) 631 90 25
Email: mateusz.muniga@wierzchoslawice.pl
Nr pokoju: 42 (3 piętro)

Barbara Bach

Inspektor

Tel. (14) 631 90 25
Email: barbara.bach@wierzchoslawice.pl 
Nr. pokoju: 42 (3 piętro)

Sabina Turek

Inspektor

Tel. (14) 631-90-26
Email: sabina.turek@wierzchoslawice.pl
Nr pokoju: 16 (1 piętro)

Joanna Bocoń

Mł. referent

Tel. (14) 631-90-12 (sekretariat)
Email: ug@wierzchoslawice.pl
Nr pokoju: 29 (2 piętro)

Ewa Maciak

Inspektor

Tel. (14) 631-90-12 (sekretariat)
Email: ewa.maciak@wierzchoslawice.pl
Nr pokoju: 29 (2 piętro)

Anna Pecka

Pomoc administracyjna

Zespół Gospodarczy:

Franciszek Kusior

Konserwator

Władysław Baranowski

Kierowca autobusu


REFERAT EDUKACJI, KULTURY i SPORTU:

Dorota Pajdo

Główny Księgowy

Tel. (14) 631 90 20
Email: dorota.pajdo@wierzchoslawice.pl
Nr pokoju: 53 (3 piętro)
Centrum Usług Wspólnych

Renata Rzepa

Inspektor

Tel. (14) 631 90 46
Email: renata.rzepa@wierzchoslawice.pl
Nr pokoju: 47 (3 piętro)
Centrum Usług Wspólnych

Natalia Markiewicz

Referent

Tel. (14) 631 90 39
Email: natalia.markiewicz@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 48 (3 piętro)
Centrum Usług Wspólnych

Andrzej Stec

Inspektor

Tel. (14) 631 90 46
Email: andrzej.stec@wierzchoslawice.pl
Nr pokoju: 47 (3 piętro)
Zespół Edukacji Kultury i Sportu

Joanna Siedlik

Referent

Tel. (14) 631 90 46
Email: joanna.siedlik@wierzchoslawice.pl
Nr pokoju: 46 (3 piętro)
Zespół Edukacji Kultury i Sportu

Marek Kowalik

Inspektor

Tel. (14) 631 90 46
Email: marek.kowalik@wierzchoslawice.pl
Nr pokoju: 47 (3 piętro)
Zespół Edukacji Kultury i Sportu


REFERAT INWESTYCJI, ROZWOJU, GOSPODARKI KOMUNALNEJ i NIERUCHOMOŚCIAMI, DROGOWNICTWA oraz OCHRONY ŚRODOWISKA:

Paweł Moskal

Inspektor

Tel. (14) 631-90-41
Email: pawel.moskal@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 7 (1 piętro)
Zespół Inwestycji, Rozwoju i Drogownictwa

Monika Madura

Podinspektor

Tel. (14) 631-90-31
Email: monika.madura@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 10 (1 piętro)
Zespół Inwestycji, Rozwoju i Drogownictwa

Józef Kuboń

Inspektor

Tel. (14) 631-90-42
E
mail: jozef.kubon@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 5 (1 piętro)
Zespół Inwestycji, Rozwoju i Drogownictwa

Liliana Kubala

Inspektor

Tel. (14) 631-90-36
E
mail: liliana.kubala@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 6 (1 piętro)
Zespół Inwestycji, Rozwoju i Drogownictwa


Magdalena Pazdan

Inspektor

Tel.: (14) 631-90-18
Email: magdalena.pazdan@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 6 (1 piętro)
Zespół Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Ochrony Środowiska

Kazimierz Zając

St. inspektor

Tel. (14) 631-90-18
Email: kazimierz.zajac@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 6 (1 piętro)
Zespół Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Ochrony Środowiska

Józef Górowski

Inspektor

Tel. (14) 631-90-17
Email: jozef.gorowski@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 11 (1 piętro)
Zespół Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Ochrony Środowiska

Aleksandra Kwaśniak

St. inspektor

Tel. (14) 631-90-16
Email: aleksandra.kwasniak@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 8 (1 piętro)
Zespół Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Ochrony Środowiska

Michał Mikos

Ekodoradca

Tel. (14) 631-90-48
Email: michal.mikos@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 4 (1 piętro)
Zespół Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Ochrony Środowiska


SAMODZIELNE STANOWISKA: 

Barbara Krawczyk

Samodzielne stanowisko ds. Geodezji

Tel. (14) 631-90-36
Email: barbara.krawczyk@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 3 (1 piętro)

Andrzej Pittner

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej i Zarządzania Kryzysowego

Tel. (14) 631-90-53
Email: andrzej.pittner@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 2 (1 piętro)


REFERAT BUDŻETU i FINANSÓW: 

Ewa Sukta

Kierownik Referatu – Skarbnik – Główny księgowy budżetu

Tel. (14) 631-90-24
Email: ewa.sukta@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 32 (2 piętro)

Łucja Boroń

Inspektor

Tel. (14) 631-90-15
Email: lucja.boron@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 34 (2 piętro)

Ewa Drogoś

Inspektor

Tel. (14) 631-90-51
Email: ewa.drogos@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 36 (2 piętro)

Małgorzata Kwiecień

Inspektor

Tel. (14) 631-90-33
Email: malgorzata.kwiecien@wierzchoslawice.pl
Nr pokoju: 35 (2 piętro)

Wojciech Kasperowicz

Inspektor

Tel. (14) 631-90-32
Email:wojciech.kasperowicz@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 33 (2 piętro)


REFERAT PODATKÓW i OPŁAT:

Bernadeta Twardowska

Kierownik Referatu

Tel. (14) 631-90-21
Email: bernadeta.twardowska@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 26 (2 piętro)

Dominika Bryl

Inspektor

Tel. (14) 631 90 52
Email: dominika.bryl@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 25 (2 piętro)

Jadwiga Owsianka

Inspektor

Tel. (14) 631-90-52
Email: jadwiga.owsianka@wierzchoslawice.pl
Nr. pokoju: 25 (2 piętro)


URZĄD STANU CYWILNEGO:

Stanisława Piekarz

Kierownik USC

Tel. (14) 631-90-23
Email: usc@wierzchoslawice.pl
Nr pokoju: 24 (2 piętro)

Dariusz Lech

Z-ca kierownika USC

Tel. (14) 631-90-22
Email: dariusz.lech@wierzchoslawice.pl
Nr pokoju: 22 (2 piętro)


Stan aktualny na dzień: 1 czerwca 2019 r.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony