Poniżej znajdą Państwo wszelkie informacje o projekcie CAF 2006 – wspólna metoda oceny w Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach.

CAF 2006 - UG w Wierzchosławicach

CAF 2006 – UG w Wierzchosławicach

Pliki do pobrania:  
Zarządzenia do pobrania:
 • Trwa realizacja projektu: ``Doskonalenie jednostek samorządu terytorialnego w procesie samooceny CAF``!

  Liderem projektu jest Grupa ERGO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.  Projekt realizowany jest z: Gminą Brzeźnica, Gminą Bierutów, Gminą Wielowieś, Gminą Bobrowo oraz Powiatem Strzeleckim. Wójt Gminy podpisał umowę  partnerską na realizację powyższego projektu, który w całości jest realizowany ze środków unijnych. Głównym celem projektu jest poprawa standardów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, poprawa efektywności i jakości świadczonych usług poprzez doskonalenie systemów zarządzania oraz podnoszenie kompetencji pracowników na podstawie wyników samooceny CAF. POZNAJ SZCZEGÓŁY! CAF Logo EU

  Do działań realizowanych w ramach projektu zaliczyć można:

  1. W celu zwiększenia dostępności i transparentności usług na rzecz  mieszkańców uruchomienie nowych usług na platformie ePUAP oraz modernizacja BIP i strony www.

  2. Zwiększenie dostępności usług poprzez: wdrożenie systemu badania satysfakcji klienta.

  3. Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w urzędzie.

  4. W celu zwiększenia dostępu do informacji prawnej dla pracowników urzędu zakup licencji systemu Lex Omega.

  5. W celu zwiększenia rozwoju kompetencji pracowniczych, pracownicy uczestniczyć będą w różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

  Okres realizacji: 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

  Wartość projektu:  1 495 120,00 PLN (z czego kwota 1 270 852,00 PLN stanowi środki europejskie a kwota 224 268,00 PLN to dotacja celowa z budżetu krajowego).

  Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny(Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu V, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej),

  Nr Projektu: POKL.05.02.01-00-055/12.

 • Metoda CAF 2006 wdrażana w Urzędzie Gminy Wierzchosławice!

  Data publikacji: 24.11.2011r.

  Urząd Gminy Wierzchosławice przystąpił do wdrożenia Metody Oceny – CAF 2006. Wspólna Metoda Oceny – CAF (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej. Metoda CAF skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia orazwprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

   

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony