Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Numery telefonów

Numery do Referatów w Urzędzie Gminy
Dziennik Podawczy – Telefon główny +48 14 631 90 30 
Sekretariat Urzędu +48 14 631 90 12
Sekretarz Urzędu +48 14 631 90 34
Skarbnik – Główny księgowy budżetu +48 14 631 90 24
Główny Księgowy (Szkoły) +48 14 631 90 46
Oświata +48 14 631 90 39
Kadry +48 14 631 90 27
Inwestycje Gminne +48 14 631 90 41
Drogi i BHP +48 14 631 90 17
Podatki i Opłaty Lokalne +48 14 631 90 21 i 52
Finanse i Księgowość +48 14 631 90 33 i 15
Ewidencja ludności, Dowody Osobiste +48 14 631 90 22
Urząd Stanu Cywilnego +48 14 631 90 23
Obsługa Organów Gminy i Archiwum +48 14 631 90 26
Zamówienia Publiczne i Ewidencja Działalności Gospodarczej +48 14 631 90 31
Ochrona Środowiska +48 14 631 90 42
Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami +48 14 631 90 36
Obrona Cywilna +48 14 631 90 53
Informatyk +48 14 631 90 25
Promocja +48 14 631 90 19
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej i Zarządzania Kryzysowego +48 14 631 90 53
Planowanie Przestrzenne i Gospodarka Gminna +48 14 631 90 18
Numery do Jednostek w Gminie Wierzchosławice
Policja Wierzchosławice +48 14 628 24 70
Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchosławicach +48 503 179 256
Ośrodek Zdrowia w Wierzchosławicach +48 14 679 70 22
Gminne Centrum Kultury +48 14 657 57 57
Wodociągi Wierzchosławice +48 14 679 73 69
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej +48 14 631 90 28
GOPS – Karta Dużej Rodziny +48 14 631 90 47
Poczta Polska w Wierzchosławicach +48 14 679 73 01