NAZWA USŁUGI: ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO (UNIEWAŻNIENIE DOWODU OSOBISTEGO)
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 

Zgłoszenie utraty (kradzież, zagubienie) lub uszkodzenia dowodu osobistego w celu unieważnienia dokumentu w Rejestrach Państwowych

KOGO DOTYCZY: 

Twój dowód zaginął lub został uszkodzony? Ktoś ci go ukradł? Zgłoś to jak najszybciej w urzędzie gminy albo przez internet. Jeśli jesteś za granicą, zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu w konsulacie. Po zgłoszeniu urzędnik unieważni twój dowód.

Utratę dowodu osobistego powinien zgłosić:

 • każdy, kto zgubił swój dowód osobisty albo kogo dowód został skradziony albo uległ uszkodzeniu,

 • rodzic, opiekun prawny albo kurator — mogą złożyć formularz w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13. roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia).
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 • formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu
 • dowód osobisty — jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu,
 • inny dokument tożsamości, na przykład paszport — jeśli go posiadasz
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA : 

 FORMULARZ DO POBRANIA:

Formularz w postaci papierowej dostępny jest również w pok. 22 II piętro

OPŁATY:  Usługa jest bezpłatna.
JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: 

Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – Dariusz Lech,  II piętro pok. nr 22, tel.(14) 631-90-22

Nadzór sprawuje: Krzysztof Fitrzyk – Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych i Obywatelskich, II piętro, pok. nr 29, tel. (14) 631 90 14

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 

 

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – pok. 22, II piętro

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
 • Jeżeli zgłaszasz utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego w Urzędzie Gminy – Twój dowód osobisty zostanie od razu unieważniony
 • Jeżeli zgłaszasz utratę dowodu osobistego za granicą (w konsulacie) – Twój dowód osobisty będzie unieważniony najszybciej jak to możliwe. Konsul przekaże sprawę do urzędu gminy, który wydał twój dowód. Kiedy urząd dostanie zgłoszenie — od razu go unieważni. 
 • Po unieważnieniu dowodu osobistego otrzymasz zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu. Zatrzymaj je — może się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

UWAGA! Zaświadczanie, które otrzymasz od urzędnika, nie jest dokumentem tożsamości.

PODSTAWA PRAWNA: 
 • USTAWA z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2016.391 t.j. – z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do ustawy.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 poz. 212)
TRYB ODWOŁAWCZY:  Brak – czynność materialno – techniczna
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 
 1. Zgłoszenie utraty dowodu osobistego możesz dokonać również przez internet. W tym celu musisz posiadać aktywne konto na platformie ePUAP oraz Profil Zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny, następnie:
 •  Wejdź na stronę usługi.
 • Wybierz przycisk „Załatw sprawę”.
 • Zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP.
 • Wybierz urząd, który wydał Twój dowód osobisty.
 • Wypełnij formularz.
 • Podpisz pismo i wyślij formularz do urzędu gminy.
 • Jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu — zanieś dowód do urzędu albo wyślij pocztą.

Kiedy już zgłosisz utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego — złóż wniosek o nowy dowód osobisty.

Informacja o Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony