NAZWA USŁUGI: KWALIFIKACJA WOJSKOWA
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 

Na podstawie wykazu osób podlegających kwalifikacji wojskowej opracowuje się rejestr który zostaje przekazany Powiatowej Komisji Lekarskiej, a osoby ujęte w wykazie zostają wezwane do kwalifikacji.

Udział przedstawiciela Urzędu w kwalifikacji , doprowadzenie osób uchylających się od stawiennictwa.

Sporządzenie sprawozdania z przebiegu kwalifikacji.

KOGO DOTYCZY:  Mężczyźni którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat, oraz kobiety wg wykazu Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie
WYMAGANE DOKUMENTY: 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz  pierwszy przedstawia dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się w  terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

  • fotografię 3×4 cm, bez nakrycia głowy,
  • oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Brak
OPŁATY:   Nie dotyczy
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Inspektor ds. Obrony Cywilnej  i Zarządzania Kryzysowego – Urszula Lech, I piętro pok. nr 2, tel. 14 631 90 19,

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: PLK Tarnów
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   W wyznaczonym terminarzu kwalifikacji wojskowej
PODSTAWA PRAWNA: 
  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP ( tj. Dz.U. 2016 poz. 1534  )
TRYB ODWOŁAWCZY:   Od decyzji Powiatowej Komisji Lekarskiej osoby podlegające kwalifikacji mogą odwołać się do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej za pośrednictwem PLK.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:   Brak

Informacja o Kwalifikacja wojskowa w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony