NAZWA USŁUGI: ZAŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM
OPIS SPRAWY – ZADANIA:  Na wniosek złożony pisemnie przez wnioskodawcę zostaje wystawione zaświadczenie o stanie majątkowym.
KOGO DOTYCZY:  Wnioskodawca
WYMAGANE DOKUMENTY:  Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym.
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA : 

Wnioski do pobrania w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych, pokój nr 25

OPŁATY: 

Zaświadczenia o stanie majątkowym podlegają opłacie skarbowej lub są z niej zwolnione.

Podlegające opłacie: – zaświadczenie – 17,00 zł
nr rachunku bankowego: 20 8591 0007 0080 0207 2748 0010

 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Z-ca kierownika w Referacie Budżetu i Finansów – Bernadeta Twardowska, II piętro pok. nr 26, tel. 14 631 90 21,

Nadzór sprawuje: Ewa Sukta – Skarbnik, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów, II piętro, pok. nr 32, tel. (14) 631 90 24

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  • Dziennik Podawczy – parter
  • Referat Budżetu i Finansów – II piętro, pok 25, tel. 14 631 90 21
  • Sekretariat – II piętro, pok 29, tel. 14 631 90 12
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Niezwłocznie lub najpóźniej do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
PODSTAWA PRAWNA: 
  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)
  2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (Dz. U. z 2016 poz. 1827)
TRYB ODWOŁAWCZY:   Nie przysługuje
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:   Brak

Informacje o Zaświadczenie o stanie majątkowym w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony