NAZWA USŁUGI: PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
OPIS SPRAWY – ZADANIA:  Po złożeniu wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostaje wszczęte postępowanie, które kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Ostateczna decyzja stanowi podstawę do wpisu prawa własności do księgi wieczystej.
KOGO DOTYCZY:  Użytkowników wieczystych , którzy ubiegają się o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w trybie administracyjnym
WYMAGANE DOKUMENTY:  1. Wniosek o wydanie decyzji.
2. Załączniki: – odpis z księgi wieczystej opisującej nieruchomość
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
OPŁATY:  Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – 10 zł.

Nr konta bankowego: 20 8591 0007 0080 0207 2748 0010 Krakowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Tarnowie

 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Inspektor ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – mgr inż. Danuta Kania,
I piętro, pok. nr 2,tel. (14) 631 90 53

Nadzór sprawuje Sekretarz Gminy – II piętro, pok. nr 29,
tel. (14) 6319014

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Punkt Obsługi Klientów Urzędu Gminy Wierzchosławice – Dziennik Podawczy,
parter budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice,tel. (14) 6319030.

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 8:00 – 16:00

Pocztą: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Do 30 dni od momentu sporządzenia wyceny przez rzeczoznawcę. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy
PODSTAWA PRAWNA: 
  1.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U Nr 175 poz.1459 z późn. zm.)
  2. art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., 1282 ze zm.)
TRYB ODWOŁAWCZY:  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie ul. Bema 17, 33- 100 Tarnów za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzchosławice, w terminie 14 – tu dni od dnia otrzymania decyzji
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 
  1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
  3. Decyzję może być odebrana osobiście lub za pośrednictwem poczty przesłana na wskazany we wniosku adres.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony