NAZWA USŁUGI: PRZEDŁUŻENIE UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU NA OKRES DO TRZECH LAT
OPIS SPRAWY – ZADANIA:   
KOGO DOTYCZY:   
WYMAGANE DOKUMENTY:   Wniosek o przedłużenie umowy 
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :   Do pobrania w dzienniku podawczym (parter)
OPŁATY:   Zwolniony z opłaty skarbowej
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Samodzielne Stanowisko ds i Gospodarki Nieruchomościami
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Złożenie: Dziennik Podawczy (parter)

Odbiór: Samodzielne Stanowisko ds i Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 3 piętro I.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   1 miesiąc od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów (podanie z wymaganymi dokumentami)
PODSTAWA PRAWNA: 
  • ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z póź. zm.), Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 z 1964 z póź. zm.)
TRYB ODWOŁAWCZY:   Nie przysługuje 
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:   Brak

Informacje o Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu na okres do 3 lat w plik PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony