NAZWA USŁUGI: ZEZWOLENIE NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ
OPIS SPRAWY – ZADANIA:  Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami , Wójt Gminy wydaje zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną. Wnioskodawca składa pisemny wniosek o wydanie zezwolenia do właściwego urzędu ze względu na miejsce utrzymywania psa. Do wniosku dołącza pisemną informację o pochodzeniu psa, jego rasie,, wieku, płci i ewentualnym sposobie oznakowania psa.
KOGO DOTYCZY:  Każdego zainteresowanego
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 1. Wypełniony wniosek (druk należy pobrać w pok. 45),
 2. Zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie.
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy będącej na liście psów uznawanych za agresywne.
OPŁATY:  Opłaty skarbowa w wysokości: 82,00 zł. Opłata wnoszona na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wierzchosławice. Nr konta: 20 8591 0007 0080 0207 2748 0010
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Renata Niedojadło – Inspektor ds. płac oświaty w Referacie Organizacyjnym, Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych i Obywatelskich
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Osobiście: Dziennik Podawczy (parter), Sekretariat – II piętro, pokój 29, III piętro pokój 45 (tel. 14 631 90 27) Pocztą: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  W ciągu miesiąca , a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
PODSTAWA PRAWNA:  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013 r., poz.856 z późn. zm.) Ustawa o dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2016 poz. 1827).
TRYB ODWOŁAWCZY: 
 • odwołanie od decyzji w sprawie zezwolenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie ul. Bema 17 za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzchosławice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:   Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

 • Amerykański pit bull terrier;
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
 • buldog amerykański;
 • dog argentyński;
 • pies kanaryjski ( Perro de Presa Canario);
 • tosa inu;
 • rottweiler;
 • akbash dog;
 • anatolian Karabach;
 • moskiewski stróżujący;
 • owczarek kaukaski.

Informacje o Zezwolenie na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony