Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Wpis lub zmiany w CEIDG

Szanowni Państwo jeżeli chcecie dokonać wpisu lub zmian w CEIDG. Wszelkich czynności w CEIDG dokonuje się za pośrednictwem wniosku CEIDG-1 (dotyczy to zarówno wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia jak i wykreślenia działalności). Aktualny wzór wniosku CEIDG-1 (identyczny dla całej Polski) publikowany jest na stronach CEIDG.

Wniosek CEIDG możesz złożyć w kilku prostych krokach:

Za pomocą własnego podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego:

Jeśli nie posiadasz podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego:

 • wypełnij formularz, który dostaniesz w urzędzie i podpisz własnoręcznie;
 • pobierz wniosek CEIDG-1 ze strony CEIDG, wypełnij, wydrukuj, zanieś do urzędu i podpisz własnoręcznie przy pracowniku.

Przydatne linki:

 • Formularze .pdf: KLIKNIJ TUTAJ (nowe okno)
 • Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy: KILKNIJ TUTAJ (nowe okno)
 • Wyszukiwanie firm, sprawdzanie statusów złożonych wniosków, pobieranie wydruków: KLIKNIJ TUTAJ (nowe okno)

Ważne informacje!:

Podstawowy wniosek CEIDG-1 ma 4 strony. Jeżeli wszystkie informacje o naszej firmie zmieściły się w ramach wniosku, nie ma potrzeby składania pustych załączników, składa się je jedynie gdy w ramach wniosku CEIDG-1 zabrakło miejsca na wszystkie informacje i zaistniała konieczność zgłoszenia:

 • większej liczby miejsc prowadzonej działalności – załącznik CEIDG – MW
 • większej liczby przedmiotów prowadzonej działalności – załącznik CEIDG – RD
 • większej liczby posiadanych kont bankowych – załącznik CEIDG – RB
 • uczestnictwa w większej liczbie spółek cywilnych – załącznik CEIDG – SC
 • większej liczby udzielonych pełnomocnictw – załącznik CEIDG – PN
 • korekt pomyłek przy wypełnianiu wniosku – załącznik CEIDG – POPR

UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Jako wpis do CEIDG rozumie się także zgłoszenie zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej.