Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Koordynator – dostępność +

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Wierzchosławice

Na podstawie art. 14 ust. 1, art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U.2020.1062) wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Wierzchosławice.

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Wierzchosławice;

  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami oraz współpraca z Zespołem do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy Wierzchosławice w zakresie realizacji tych zadań zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy;

  3. Monitorowanie działalności Wójta Gminy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Wierzchosławice;

  4. Przedstawianie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań;

  5. Sporządzenie wraz z Zespołem raportu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  6. Wsparcie kierowników jednostek organizacyjnych gminy Wierzchosławice we wdrożeniu rozwiązań wymaganych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:
Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Wierzchosławice

Ewa Maciak – inspektor w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich
Urząd Gminy Wierzchosławice, pokój nr 2
tel. (14) 631 90 19
e-mail: 
ewa.maciak@wierzchoslawice.pl

Do zadań Zespołu ds. dostępności należy:

Współpraca z Koordynatorem w realizacji zadań z zakresu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W skład Zespołu wchodzą:

  1. Mateusz Muniga – informatyk;

  2. Małgorzata Kowal – młodszy referent w Referacie Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska;

  3. Joanna Siedlik – referent w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu.

Powiększanie czcionki
Kontrast