Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Dostępność PLUS

Informacje na temat dostępności architektonicznej i cyfrowej w Urzędzie Gminy Wierzchosławice
Urząd Gminy w Wierzchosławicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Wierzchosławicach.

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej w Urzędzie Gminy Wierzchosławice

 

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Wierzchosławice – Na podstawie art. 14 ust. 1, art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U.2020.1062) wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Wierzchosławice.

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Wierzchosławice

 

Harmonogram prac działania na rzecz poprawy dostępności PLUS – Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Harmonogram prac działania na rzecz poprawy dostępności PLUS