Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Urząd

Podstawowe informacje o Urzędzie Gminy Wierzchosławice

Urząd Gminy Wierzchosławice jest jednostką organizacyjną gminy, za pomocą której Wójt Gminy wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy. Kierownikiem Urzędu Gminy Wierzchosławice jest Wójt – Pan Andrzej Mróz.

Do głównych zadań Urzędu Gminy należą sprawy z zakresu:

 • ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego;
 • zagospodarowania przestrzennego;
 • gospodarki nieruchomościami;
 • ochrony środowiska;
 • gospodarki komunalnej;
 • inwestycji i rozwoju;
 • drogownictwa, transportu zbiorowego;
 • edukacji, sportu i kultury;
 • podatków i opłat lokalnych;
 • profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • promocji gminy;
 • ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego;
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Kontakt z Urzędem Gminy Wierzchosławice jest możliwy za pomocą:

 • telefonu: nr (14) 631-90-30
 • poczty elektronicznej: ug@wierzchoslawice.pl
 • faksu:  (14) 631-90-45
 • elektronicznej skrzynki podawczej: Profil ePUAP: LINK do profilu (/7w011xhaps/skrytka)
 • kontaktu korespondencyjnego: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550