Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

URZĄD GMINY WIERZCHOSŁAWICE JEST ZAMKNIĘTY DLA OSÓB Z ZEWNĄTRZ

3 listopada 2020

Informacja

na temat zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Wierzchosławice

od dnia 3 listopada 2020 r.

w związku wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1931)

 

Wypełniając postanowienia §1 ust. 6) ww. Rozporządzenia Rady Ministrów podpisanego przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego do dnia 4 grudnia 2020 r. Urząd Gminy Wierzchosławice przechodzi w tryb pracy zdalnej. Co skutkuje tym, iż:

URZĄD GMINY WIERZCHOSŁAWICE JEST ZAMKNIĘTY DLA OSÓB Z ZEWNĄTRZ

Wszystkie sprawy administracyjne bądź inne związane z funkcjonowaniem Gminy Wierzchosławice, prosimy załatwiać z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Osobiście w Urzędzie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, załatwiane będą sprawy:

  • Zgłoszenie narodzin dziecka Tel. (14)631 90 23 lub 22

  • zgłoszenie zgonu, Tel. (14)631 90 23 lub 22

  • pilny odbiór dowodu osobistego, Tel. (14)631 90 22 lub 23

Pozostałe numery telefonów:

Sekretariat (14) 631 90 12

Sekretarz (14) 631 90 34

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej i Zarządzania Kryzysowego (14) 631 90 53

Referat Podatków i Opłat (14) 631 90 52 i (14)631 90 21

Referat Budżetu i Finansów (14) 631 90 31

Geodeta (14) 631 90 36

Referat Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska Tel. (14) 631 90 11, (14) 631 90 18, (14) 631 90 17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. (14) 631 90 28 gops@wierzchoslawice.pl

Adres email do kontaktu z Urzędem Gminy Wierzchosławice:

ug@wierzchoslawice.pl

Ostatnia modyfikacja: 3 listopada 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast